Skupinová terapie

Skupinová terapie

Jak funguje skupinová terapie v AdiCare a jaké skupiny nyní nabízíme?

1. Skupiny jsou ve své podstatě vždy uzavřené- v ojedinělých a opodstatněných případech, kdy např. ze vstupní a diagnostické konzultace vyplyne, že by potenciální nový člen byl pro skupinu obohacením, je skupině předložen návrh na přijetí nového člena. Každý člen skupiny má v takovém případě právo veta.

2. Standardní délka skupiny je 4 měsíce, poté se skupina buď ukončí, nebo pokračuje v čase a frekvenci, na které se domluví členové skupiny. Vše je závislé na domluvě.

3. Skupiny:

Úzkosti a deprese

Hlavní linie skupinové terapie spočívá na základech kognitivní psychologie s prvky daseinsanalytické psychoterapie, přístup terapeutů ke klientům a celkové klima skupiny je v duchu rogeriánské psychoterapie.

Abstinence/kontrolovaná konzumace

Hlavní linie skupinové terapie spočívá na základech kognitivně-behaviorální psychologie (KBT) s prvky motivační psychoterapie, přístup terapeutů ke klientům a celkové klima skupiny je v duchu rogeriánské psychoterapie.

Rozvojová skupina

Hlavní linie v duchu existenciálních psychoterapeutických směrů s důrazem na daseinsanalýzu a logoterapii.