Mindfulness

„Často jsem vystresovaný, zažívám úzkost a hůře se soustředím. Někdy mám pocit, že nemám vůbec žádnou vůli...“
Co je Mindfulness?

Mindfullness je jedna z nejmodernějších a nejúčinějších relaxačních technik. Její kořeny však sahají až k buddhistické tradici meditace, kterou doplnily současné poznatky z oblasti neurofyziologie lidského mozku. Bylo prokázáno, že Mindfulness (česky všímavost) zvyšuje aktivitu v těch částech mozku, které jsou zodpovědné za naši pozitivní náladu a uklidnění. Zároveň bylo zjištěno, že opakovanou aplikací metody Mindfulness vznikají v mozku tzv. efektivní synaptické dráhy mezi limbickým systémem a neokortexem, které se ukládají do mozkové paměti. To v praxi znamená, že postupně získáváme schopnost regulovat myšlenkami naše emoční prožívání.

Deprese a závislostní chování

Technika Mindfulness představuje efektivní nástroj ke zvládání pocitů stresu, úzkosti, strachu, a podle výsledků studií má velmi dobré výsledky i při léčbě chronických depresí. V neposlední řadě má pozitivní vliv na schopnost seberegulace a stává se tak moderní zbraní v boji se závislostními poruchami.

Mindfulness pomáhá zvládat i tzv. automatické negativní myšlenky. Automatické negativní myšlenky jsou sebezraňující, často nelogické, a týkají se témat jako je např. sebeobviňování, obavy z budoucna, přehnaná sebekritika, žárlivost, snížená sebeúcta a mnohé další. Tyto myšlenky jsou ze své podstaty neefektivní a berou nám psychickou sílu tolik potřebnou k  tomu, abychom byli s to čelit  výzvám našeho života a užívat si naplno chvíle pohody.

Mindfulness jako součást života

Pravidelné praktikování správně zvládnuté techniky mindfulness výrazně ovlivňuje celkovou kvalitu života. Tento fakt byl prokázán nejen řadou studií, ale dokládají to i pozitivní zkušenosti našich klientů. Mindfulness totiž není jen nástroj, který nám přináší okamžitou úlevu v případě nouze, pravidelnou aplikací Mindfulness posilujeme naši schopnost uvědomovat si naplno probíhající pozitivní události (tedy přesněji řečeno pocity a emoce, které v nás při nich vznikají). Postupně zažíváme nové dimenze při vnímání všech pozitivních smyslových podnětů, novou dimenzi dokáže přinést i obyčejný rozhovor či blízkost druhých lidí.

Dobrou zprávou pro každého je, že mindfulness je na rozdíl od meditace technika, kterou lze poměrně dobře trénovat, a při troše vytrvalosti se jí naučí každý z nás.

Jak probíhá intenzivní terapeutické setkání k nácviku Mindfulness?  Více informací....
Kolik musím investovat času? Více informací.....
Kolik to bude stát? Více informací...

Po tomto terapeutickém bloku by měl být klient vybaven k tomu, aby začal pracovat na začlenění Mindfulness do svého života. V případě potřeby se lze dohodnout na dalším skupinovém či individuálním setkání s terapeutem.