služby-skupinové-terapie

Skupinová terapie

Jak funguje skupinová terapie v AdiCare a jaké skupiny nyní nabízíme? 1. Skupiny jsou ve své podstatě vždy uzavřené- v ojedinělých a opodstatněných případech, kdy např. ze vstupní a diagnostické konzultace vyplyne, že by potenciální nový člen byl pro skupinu obohacením, je skupině předložen návrh na přijetí nového člena. Každý člen skupiny má v takovém Čtěte více