Erschoepfung1

Syndrom vyhoření

Jsem otrávený a úplně bez energie, kdo mi může pomoci? Jak poznám, že jsem ohrožený syndromem vyhoření?   „Za poslední půl roku jsem úplně bez nálady. Nevím, čím to je, protože vlastně všechno klape a nemám úplně, nač bych si stěžoval. Mám v podstatě hodnou ženu a dobrou práci, sice náročnou, ale mě vlastně vždycky strašně Čtěte více

alkohol-1

Abstinence nebo kontrolovaná konzumace alkoholu?

Na tomto místě je třeba otevřeně říci, že při léčbě jakékoliv závislosti má prioritní postavení abstinence od návykové látky. Jedině abstinence poskytuje totiž naprosté bezpečí a ochranu před možnými fyzickými a psychickými důsledky zneužívání alkoholu. Terapie kontrolované konzumace alkoholu představuje alternativní cestu pro ty konzumenty, kteří abstinenci jako cíl odmítají nebo jí v počáteční fázi Čtěte více

philippou

Studie manželů Sobellových

Průlom představují dvě studie, zveřejněné na počátku sedmdesátých let. První z nich, studie australských psychologů Lovibonda a Caddyho s názvem „Discriminated aversive control in the moderation of alcoholics’ drinking behavior“ z roku 1970, referuje o průběhu a výsledcích terapie, jejímž cílem je vyvolání podmíněné averzivní reakce při požití vyššího množství alkoholu, než je stanovená hranice. Čtěte více