Syndrom vyhoření, Burnout syndrom

„Špatně spím, cítím se unavený, vyhořelý a nejistý. To, co mi dřív dělalo radost, mě už jen vyčerpává...“

Stres a neustálý tlak na výkon v práci, ale i doma, strach ze selhání a z toho, že již nebudu schopen dostát požadavkům okolí - to jsou některé z faktorů, které vedou u mnoha dříve výkonných a schopných lidí k tomu, že se cítí náhle slabí, frustrovaní a zcela vyčerpaní. Tyto symptomy napovídají, že se nejedná o běžnou únavu, ale o jednu ze spektra tzv. stresových poruch, která je širší veřejnosti známá jako Burnout syndrom (česky syndrom vyhoření).

Příznaky syndromu vyhoření bychom rozhodně neměli přehlížet. Stresová porucha totiž většinou neodezní sama od sebe. Intenzita negativních pocitů vzrůstá, zdroje psychické energie se vyčerpávají čím dál více, což postiženému člověku znemožnuje, se z tohoto trýznivého emočního stavu osvobodit sám.

Další symptomy Burnout syndromu:

Dlouhotrvající vnitřní stres, kterému jsou lidé trpící syndromem vyhoření vystaveni, způsobuje problémy i na tělesné a behaviorální úrovni. Nejčastějším doprovodným symptomem jsou výrazné poruchy spánku. Většina postižených obvykle trpí nespavostí, menší procento z nich naopak nápadně zvýšenou potřebou spánku, který ovšem nepřináší kýženou regeneraci.

Dalším typickým doprovodným znakem Bournout syndromu jsou různé psychosomatické obtíže jako např. bolesti hlavy, zad, problémy se zažíváním a další.


Mnoho lidí, u nichž se Burnout syndrom rozvinul, hledá úlevu od těchto nepříjemných stavů ve zvýšené konzumaci alkoholu, hypnotik (léků na spaní) nebo dalších návykových látek. Návykové látky však přinášejí pouze krátkodobou úlevu, ve střednědobém horizontu se symptomy stresové poruchy dramaticky zhoršují. Nezanedbatelné je rovněž riziko vzniku závislosti.


Při léčbě syndromu vyhoření vykazujeme vysokou úspěšnost. Pracujeme s našimi klienty formou individuálního psychoterapeutického programu, který kombinujeme s relaxačními terapiemi. Vhodným doplňkem je i intenzivní, krátkodobý koučink.


Nenechte své problémy narůstat, zavolejte nám a objednejte se na nezávislou vstupní konzultaci.