Typy závislosti

„Mám dojem, že znám hodně lidí, kteří pijí víc než já, a přesto jsou s tím alkoholem nějak víc v pohodě. Jak na tom tedy jsem a kde vlastně začíná závislost?...“

Většina lidí se mylně domnívá, že typický alkoholik je třesoucí se člověk s rozšířenými žilkami v obličeji, který každé ráno sahá pod postel a vstát může až tehdy, když si dá svůj ranní doušek vodky. Samozřejmě, i tak vypadají terminální stádia závislosti, mnozí z nás však s návykovou látkou zachází velmi nebezpečně, aniž by si byli svého ohrožení vědomi.

Kdy je tedy konzumace návykové látky víceméně bezpečná a odkdy začíná závislost?

Americký adiktolog Elvin M. Jellinek rozlišil již v 50. letech minulého století různé typy alkoholiků. Tato typologie byla postupně modifikována a v dnešní době např. němečtí adiktolové rozlišují zpravidla pět patologických (tedy již chorobných) přístupů k návykové látce. Uvádíme je na příkladu závislosti na alkoholu, ale v zásadě platí i pro některé další drogy. Pokud jste se v některém z nich poznali, určitě by Vám pomohlo, kdybyste se o svém závislostním onemocnění poradili s odborníkem.

Typologii nelze chápat ve striktním slova smyslu, samozřejmě se mohou různé typy patologického zacházení s alkoholem překrývat nebo závislý přechází od jednoho typu k dalšímu.

Pozn: Ebrieta znamená intoxikaci alkoholem, jednoduše řečeno opilost.

- Problémové/konfliktní ebriety
Více informací...

- Excesivní/nárazové ebriety
Více informací...

- Pravidelné/udržují ebriety
Více informací...

- Kvartální ebriety
Více informací...

- Drunkorexie/alkorexie
Více informací...

- Notorický alkoholismus
Více informací...