Úzkosti a fobie

„Mám téměř neustále strach, že něco není v pořádku a že určité situace prostě nezvládnu. Jsem často vystresovaný a nervózní…“

Každý z nás někdy pociťuje strach, strach je naším přirozeným obranným mechanismem. Kdy se stává strach nemocí? Je to tehdy, pokud strach pociťujeme příliš často, tyto stavy jsou doprovázeny i nepříjemnými tělesnými pocity (třes, pocení, bušení srdce, bolest na hrudi apod.), a pokud nás naše úzkost začne omezovat v běžném životě. Tehdy hovoříme o tzv. úzkostné poruše.


Pokud dojdeme k závěru, že nám strach postupně snižuje plnohodnotnou kvalitu života, je dobré okamžitě vyhledat odbornou pomoc. Platí totiž podobné pravidlo, jako u většiny tělesných onemocnění - čím dříve zahájíme léčbu, tím je tato léčba snažší, kratší a účinější. Úzkostné poruchy jsou velmi častým a běžným onemocněním, které se vyskytuje u lidí jakéhokoliv vzdělání. Nikdo by se tedy neměl za tento problém stydět.

Vyhýbavé chování

Lidé postižení úzkostnou poruchou mají tendenci se situacím (objektům), které v nich nadměrný strach vyvolávají, vyhýbat. Vyhýbavé chování však poruchu zhoršuje a strach paradoxně narůstá, hovoříme o tom, že se generalizuje. Původně jsme např. měli nepřirozeně silnou obavu promluvit před kolegy na poradě. Pokud se začneme podobným stresujícím situacím vyhýbat, může náš strach generalizovat a díky „úhybným strategiím“ budeme postupem času pociťovat silnou úzkost již jen z představy, že musíme do práce dorazit.

Alkohol a anxiolytika

Prášky na úzkost, které přinášejí trpícímu okamžitou úlevu (anxiolytika - na bázi benzodiazepinů), jsou vysoce návykové a nepředstavují v žádném ohledu vyřešení podstaty úzkostné poruchy. Mnozí lidé, kteří trpí úzkostmi, řeší tyto trýznivé stavy alkoholem. Alkohol působí na obdobná centra v mozku jako anxiolytika a daň, kterou si vybere za poskytnutí krátkodobé úlevy, je opravdu vysoká. Nejenže symptomy úzkostné poruchy zhoršuje, ale tzv. „antifrustrační konzumenti“ jsou ohroženi vysokým rizikem vzniku závislosti.

Nejčastější úzkostné poruchy:


Velmi dobrých výsledků dosahujeme s našimi klienty při léčbě úzkostných poruch pomocí kognitivně behaviorální psychoterapie. Často stačí deset až dvanáct setkání a člověk postižený některou z forem úzkostné poruchy si je schopen opět užívat života bez omezení. V případě těžších forem podporujeme psychoterapii slabšími antidepresivy ze skupiny SSRI.


Nedopusťte, aby Vás úzkost okrádala o Vaší životní svobodu. Zavolejte nám a objednejte se na nezávislé vstupní vyšetření. Rádi Vám vysvětlíme všechny podrobnosti léčby.