Generalizovaná úzkostná porucha

Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou bývají častými pacienty obvodních lékařů. Tato porucha je doprovázená nejrůznějšími psychsomatickými obtížemi, u nichž však lékaři nejsou s to dohledat fyziologickou příčinu. Typickými příznaky jsou např. dlouhodobé zažívací problémy (průjmy ale i úporné zácpy), bolesti hlavy zad, bušení srdce, pocity stálého svalového napětí, symptomatika podobná chronickému nachlazení, poruchy spánku a mnoho další. Postiženého trápí neustálá obava, že „něco není v pořádku“, „že se něco stane“, „že něco špatného provedl“ apod.

Neustálý strach dotyčného velmi vysiluje, oslabuje a způsobuje, že žije v permanentním stresu. Stavy úzkosti jsou často natolik nesnesitelné, že jsou lidé trpící touto poruchou ochotni hledat úlevu za každou cenu. Jsou velmi ohroženi závislostí na alkoholu a dalších návykových látkách, které však symptomy poruchy v dlouhodobém časovém horizontu dramaticky zhoršují.  Neléčená generalizované úzkostná porucha navíc zvyšuje vulnerabilitu (zranitelnost) vůči dalším psychickým poruchám jako je deprese, stresová porucha apod.