Obsedantně kompulsivní porucha

Obsese je jakákoliv forma vtíravé myšlenky, které se úzkostný člověk nedokáže zbavit a která ho uvádí do stavu stresu a psychické nepohody. Krátkodobou úlevu od tohoto nepříjemného stavu nachází postižený v tzv. kompulzi, což je nutkavé, stále se opakující až ritualizovaného chování. Typickým příkladem jsou obsesivní myšlenky typu „nechal jsem zapnutý sporák, vyhoříme“, „neumyla jsem si ruce, nakazím se infekcí“. Kompulzí je v takovém případě návrat domů a opakovaná kontrola bytu nebo v druhém případě opakované provádění úkonů osobní hygieny.

Lidé trpící obsedantně kompulsivní poruchou (OCD) mají náhled na tím, že jsou jejich myšlenky nelogické, neefektivní a neodpovídají jejich skutečným přestavám. Přesto se jich nedokáží vlastní vůlí zbavit a dohánějí k tomu, že je jejich osobní životní svoboda stále více svazována kompulzemi. Neléčená porucha OCD vede k tomu, že si postižený kompulze zcela zautomatizuje a ztrácí nad nelogičností svého chování náhled. Dostává se do zajetí svých rituálů, což často vede k tomu, že ho jeho porucha zcela vyřadí z běžného života. Postižení často hledají úlevu od vtíravých myšlenek v alkoholu nebo návykových látkách a jsou ohroženi závislosti.

Nejtypičtějšími příklady kompulzí jsou opakované kontrolní činnosti (zamknutí bytu, auta, kontrola elektrických spotřebičů, kontrola toho, zda jsem někoho nezranil apod.), opakované hygienické úkony a čistící úkony (mytí rukou, ritualizované sprchování, čištění koupelny, bytu  apod.), ritualizované hromadění předmětů, počítání objektů (sloupů, dlaždic apod.) a mnohé další.