Panická porucha

Pro panickou poruchu je typická náhlá úzkost, spojená s masivními tělesnými symptomy. Úzkosti jako takové si postižený věšinou není vědom a zaznamená jen náhlý a často poměrně dramatický nástup fyzických obtíží. Typické je bušení srdce, silná bolest na hrudi, pocení, stažené hrdlo, omezená schopnost ventilace (postižený se dusí) apod. Často lidé během panické ataky kontaktují záchrannou službu, neboť se domnívají, že jsou ohroženi na životě. Lékaři ovšem opakovaně nenacházejí žádnou fyziologickou příčinu jejich záchvatů a postižení jsou někdy zcela neoprávněně považováni za hypochondry.

 
V klidovém stavu pak dotyční trpí anticipační úzkostí, tj. strachem z nového záchvatu. Na panickou poruchu pak často nasedá agorafobie.

Lidé, kteří trpí panickou poruchou si často myslí, že jejich ataka přichází zcela bez příčiny. To je však pouze poloviční pravda, příčina je totiž často na nevědomé úrovni, popř. nemusí časově bezprostředně předcházet záchvatu. I panická porucha je velmi efektivně ovlivnitelná kognitivně behaviorální terapií, vhodným doplňkem jsou dechové a relaxační nácviky.