Sociální fóbie

Typickými rysy sociální fobie jsou nepříjemné pocity v kontaktu s lidmi a snaha se těmto situacím vyhnout. Lidé postižení sociální fobií pociťují strach před jakoukoliv činností, při níž by mohli být  sledováni a kriticky hodnoceni a při nichž by mohlo dojít k jejich selhání. Stresovat je pak mohou zcela běžné činnosti jako je představování se, rozhovor s cizími lidmi, veřejné vystoupení, telefonování, podepisování, konzumace jídla a pití ve společnost apod. Často bývá rozvinuta silná „anticipační úzkost“, úzkostný člověk se již předem této situace bojí a očekává, že ji nezvládne. Samotný úzkostný stav je doprovázen různými tělesnými obtížemi jako je např. třes rukou, zrudnutí, zvýšená potivost, bušení srdce, nucení na močení či stolici. Tyto tělesné průvodní symptomi ale postižený sociální fobií většinou vnímá jako hlavní a prvotní příčinu svých obtíží. 

Nenechte své problémy narůstat, zavolejte nám a objednejte se na nezávislou vstupní konzultaci.