Specifická fobie

Specifická fobie je nadměrná, patologická obava z konkrétního objektu, činnosti či situace. Lidé, kteří trpí některou ze specifických fobií si uvědomují, že je jejich strach přehnaný a nelogický. Přesto ho však nejsou schopni ovládnout a pokud jsou vystavení kontaktu s obávaným předmětem či situací, dochází u nich často k dramatické psychické reakci se silným fyziologickým doprovodem (bolest na hrudi, zvýšený tep a tlak, pocit na omdlení apod.).

Mezi časté specifické fobie patří např. arachnofobie (strach z pavouků), klaustrofobie (strach z uzavřených prostor), akrofobie (strach z výšek), aichmofobie (strach z jehel a špičatých předmětů) a mnoho dalších.