Terapeutický program Kontrolovaná konzumace alkoholu

  • Máte pocit, že někdy nedokážete udržet v pití míru?
  • Způsobuje Vám konzumace alkoholu psychické nebo tělesné problémy?
  • Zkoušeli jste již vícekrát svoji spotřebu omezit?
  • Zjistili jste, že to tak jednoduše nejde a po určité době se vracíte ke svým původním návykům?
  • Chcete snížit svoji spotřebu a získat nad svou konzumací kontrolu?
  • Není Vaším současným cílem úplná abstinence?
  • Individuální terapie k posílení schopnosti sebekontroly a snížení spotřeby alkoholu
 

Jedná se o ambulantní, kognitivně - behaviorální terapeutický program, který trvá zhruba čtyři měsíce a vyžaduje jednu až dvě návstěvy v týdnu. Klient musí počítat s tím, že bude určité úkoly plnit i samostatně, v domácím prostředí.

Non - abstinentní přístupy k léčbě alkoholismu vznikly v 70. letech v Americe, v Západní Evropě se rozšířily v 90. letech minulého století zejména díky neúnavné práci německého adiktologa a profesora psychologie Joachima Koerkela. V současnosti tvoří nedílnou součást nabídky terapeutické péče ve Velké Británii, Nizozemí, Švýcarsku, Německu a dalších Evropských zemích a jejich účinnost byla prověřena řadou studií.

Prof. Dr. Joachim Koerkel, který je nejen teoretikem, ale má i dlouholeté praktické zkušenosti s léčbou závislých, klade důraz především na humánní přístup ke klientovi, zachování jeho osobní důstojnosti a možnosti svobodného spoluurčení průběhu terapie.

Pro mnoho klientů spočívá hlavní výhoda tohoto terapeutického přístupu v postupném zvyšování vlastní kompetence při zacházení s návykovou látkou. Dalším pozitivem je to, že se klienti programu naučí efektivně zacházet s případným „uklouznutím“ a takové selhání pak nemusí nutně znamenat katastrofu a „propadnutí se“ do ještě horší závislosti.

Program kontrolované konzumace však neznamená pouze „pít méně“, vyžaduje od klientů intenzivní spolupráci na terapii a pro některé klienty je tento typ terapie kontraindikován. Před nástupem do programu je třeba absolvovat diagnostické vyšetření.

Další informace o Kontrolované konzumaci alkoholu naleznete na našem blogu