Obsedantně kompulzivní porucha

fobie a panika

Obsedantně kompulzivní choroba

Obsese je jakákoliv forma vtíravé myšlenky, které se úzkostný člověk nedokáže zbavit a která ho uvádí do stavu stresu a psychické nepohody.

Krátkodobou úlevu od tohoto nepříjemného stavu nachází postižený v takzvané kompulzi, což je nutkavé, stále se opakující až ritualizovaného chování.

Typickým příkladem jsou obsesivní myšlenky typu „nechal jsem zapnutý sporák, vyhoříme“, „neumyla jsem si ruce, nakazím se infekcí“.

Kompulzí je v takovém případě návrat domů a opakovaná kontrola bytu nebo v druhém případě opakované provádění úkonů osobní hygieny.

Obsese

Lidé trpící obsedantně kompulsivní poruchou (OCD) mají náhled na tím, že jsou jejich myšlenky nelogické, neefektivní a neodpovídají jejich skutečným přestavám. Přesto se jich nedokáží vlastní vůlí zbavit a dohánějí k tomu, že je jejich osobní životní svoboda stále více svazována kompulzemi.

Neléčená porucha OCD vede k tomu, že si postižený kompulze zcela zautomatizuje a ztrácí nad nelogičností svého chování náhled. Dostává se do zajetí svých rituálů, což často vede k tomu, že ho jeho porucha zcela vyřadí z běžného života. Postižení často hledají úlevu od vtíravých myšlenek v alkoholu nebo návykových látkách a jsou ohroženi závislosti.

Nejtypičtějšími příklady kompulzí jsou opakované kontrolní činnosti (zamknutí bytu, auta, kontrola elektrických spotřebičů, kontrola toho, zda jsem někoho nezranil a podobně)

Opakované hygienické úkony a čistící úkony (mytí rukou, ritualizované sprchování, čištění koupelny, bytu). Ritualizované hromadění předmětů, počítání objektů (sloupů, dlaždic a podobně) a mnohé další.