Ceník služeb

Nestátní centrum psychologických a psychiatrických služeb

Ambulantní terapie a pobytová terapie je hrazena přímou platbou klienta, výhodou je, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, žádné informace nepředáváme do zdravotnické dokumentace a veškerá komunikace tak zůstává přísně diskrétní (týká se i psychiatrických služeb).

Ceny za naše služby odpovídají standardním cenám psychologických a psychoterapeutických služeb v ČR. Řídíme se etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti. Naše služby poskytujeme v souladu s platným ceníkem.

Ceník služeb

 • Vstupní konzultace včetně diagnostického vyšetření – 1.190,-
  Vstupní a diagnostická konzultace se skládá z diagnostického rozhovoru a diagnostických testů, objednejte se ONLINE nebo telefonicky na 739375763
 • Skupinová terapie (8 osob ve skupině, dva terapeuti): 1 hodina (50 min) – 250,-
 • V současnosti nabízíme tři skupiny: úzkosti/deprese; vztahové problémy a obtíže v komunikaci; závislosti
 • Jeden skupinový běh trvá 6 měsíců
 • Více aktuálních informací zde.
 • Individuální ambulantní  terapie: 1 hodina (50 min) – 990,-
 • Služby mobilního krizového psychologa (odborník přijede na místo určení): 1 hodina (50 min) – 1190,- (plus cestovné)
 • Anonymní vyšetření zdravotního stavu s ohledem na zvýšenou konzumaci alkoholu (podrobné laboratorní vyšetření krve, moči a interna, konziliární činnost lékař psycholog) – cca 2500,- kč
 • Pohybová psychoterapie 1 hodiny (1x50min) – 990,-
 • Jednorázový intezivní nácvik zvládání panické ataky nebo masivní úzkosti: 2 hodiny (2 x 50 min) – 2490,-
 • Jednorázový nácvik zvládání krizových situací v terénu (návštěva obchodního domu, jízda MHD atp.): 2 hodiny (2 x 50 min) – 2490,-
 • Intenzivní terapeutické setkání s mindfulness: 4x100minut  – 7.920,-Kč,  1 hodina (50 minut) – 990,-
 • Individuální ambulantní terapie (němčina / angličtina): 1 hodina (50 min) – 1190,-
 • Klasická párová terapie: 1 hodina (50 min) – 1390,-
 • Klasická párová terapie v anglickém jazyce: 1 hodina (50 min) – 1790,-
 • Dárkový poukaz na komplexní léčebný program včetně diagnostického vyšetření a případné medikace
 • Potvrzení o terapii 300,-
 • Potvrzení pro státní orgány, soudy a instituce: 490,-
 • Psychologické zprávy: 1.500,-

Komplexní program k léčbě závislosti na alkoholu: 15.450,-

Program zahrnuje:

 • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny instruktážní relaxační terapie)
 • služby krizového interventa po telefonu

Pro klienty, kteří využívají kompexní program léčby závislosti na alkoholu, doporučujeme i využít anonymní vyšetření zdravotního stavu s ohledem na možná poškození v důsledku nadměrné konzumace alkoholu.


Komplexní motivační program k zahájení léčby závislosti 11.490,-

Tento program je vhodný pro klienty, kteří hledají správný náhled na svůj závislostní problém. Potřebují vytvořit psychologické předpoklady pro úspěšnou léčbu a trvalou změnu závislého chování.

Program zahrnuje:

 • Konzultace s blízkou osobou, která je ochotna závislého podporovat během přechodné doby
 • Anonymní diagnostické vyšetření míry závislosti včetně zjištění možných důsledků nadměrné konzumace na tělesné zdraví konzumenta (psychologické vyšetření, interna, laboratoř), případné zajištění anticravingových preparátů
 • Diagnostické vyšetření všech přidružených obtíží (spánkové, úzkostné, depresivní a stresové poruchy) včetně zajištění případné medikace
 • Individuální motivační psychoterapie – 6 setkání
 • Závěrem motivačního programu je zahájení klasické ambulantní léčby nebo hospitalizace
  (Program obsahuje devět psychoterapeutických hodin, dvě hodiny konzultace a vyšetření s lékařem a konzultaci pro přípuzné)

Skupinová terapie: 11.950,-

Malé diskrétní skupiny, dva odborní terapeuti, zcela bezpečné prostředí

Program obsahuje:

Týdenní interval setkání, edukační a nácvikové bloky, prohloubení sebepoznání, výsledky ověřeny četnými studiemi.

Komplexní program k léčbě psychosomatických protíží: 15 450,-

Program obsahuje:

 • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny instruktážní relaxační terapie)

Program lze rozšířit o komplexní neurologické vyšetření na jehož základě se vyloučí organické příčiny potíží, popřípadě se tělesné příčiny diagnostikují a navrhne se další léčba.

Objednaný termín konzultace je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta.Ceník

Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit nebo změnit, může tak samozřejmě učinit, a to prostřednictvím rezervačního kalendáře svého terapeuta.

Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení terapeutovi v plné výši.

Jde o běžnou praxi v psychologických ambulancích, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří např. potřebují bezodkladnou pomoc.