Ceník služeb

Nestátní centrum psychologických a psychiatrických služeb

Ambulantní terapie a pobytová terapie je hrazena přímou platbou klienta, výhodou je, že nepotřebujete doporučení od odborného lékaře, žádné informace nepředáváme do zdravotnické dokumentace a veškerá komunikace tak zůstává přísně diskrétní (týká se i psychiatrických služeb).

Ceny za naše služby odpovídají standardním cenám psychologických a psychoterapeutických služeb v ČR. Řídíme se etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti. Naše služby poskytujeme v souladu s platným ceníkem.

Ceník služeb

 • Vstupní konzultace včetně diagnostického vyšetření – 990,-
  • Vstupní a diagnostická konzultace se skládá z diagnostického rozhovoru a diagnostických testů, objednejte se ONLINE nebo telefonicky na 739375763
 • Skupinová terapie (8 osob ve skupině, dva terapeuti): 1 hodina (50 min) – 250,-
 • V současnosti nabízíme tři skupiny: úzkosti/deprese; vztahové problémy a obtíže v komunikaci; závislosti
 • Jeden skupinový běh trvá 5 měsíců
 • Více aktuálních informací zde.

 

 • Individuální ambulantní  terapie: 1 hodina (50 min) – 950,-

Komplexní program k léčbě závislosti na alkoholu: 14.750,-

Cena zahrnuje:

 • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny instruktážní relaxační terapie)
 • služby krizového interventa po telefonu

Komplexní program k léčbě závislosti na alkoholu s vyšetřením zdravotního stavu: 16.400,-

Cena zahrnuje:

 • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny instruktážní relaxační terapie)
 • vyšetření zdravotního stavu s ohledem na možná poškození v důsledku nadměrné konzumace alkoholu
 • služby krizového interventa po telefonu

Třídenní intenzivní terapeutický pobyt: 4.900,-

Probíhá v malých skupinách, max. 5 klientů.

Cena zahrnuje:

 • 13 hodin individuální, skupinové, relaxační a expoziční terapie
 • wellnes aktivity a sportovní aktivity

Komplexní program k léčbě psychosomatických protíží: 19 150,-

Program obsahuje:

 • Zaměřený psychologický diagnostický rozhovor a aplikace testových metod.
 • Vstupní neurologické vyšetření se zabývá organickými příčinami možných symptomů klienta, na základě kterých stanovuje neurolog diagnostiku a léčbu. Celková cena za vstupní vyšetření nezahrnuje laboratorní screening a jiná možná vyšetření jako např. EKG, EMG aj..
 • 17 hodin odborné terapie (15 hodin formou individuální psychoterapie a 2 hodiny instruktážní relaxační terapie)

Objednaný termín konzultace je závazný jak pro terapeuta, tak i pro klienta.Ceník

Pokud se klient rozhodne z nějakého důvodu objednaný termín zrušit, může tak samozřejmě učinit, a to telefonicky na čísle: +420 739 375 763 či písemně na mail info@adicare.cz

Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před domluvenou konzultací, hradí sezení terapeutovi v plné výši.

Jde o běžnou praxi v psychologických ambulancích, předchází se tak blokování termínů pro ostatní klienty, kteří např. potřebují bezodkladnou pomoc.