Periodická deprese

Pro periodickou depresi, které se také někdy říká unipolární či rekurentní deprese, jsou typické opakující se stavy dlouhodobé smutku, snížení výkonnosti, beznaděje a vyčerpání. Tyto epizody psychického propadu trvají v řádu týdnu či měsíců a jsou střídány obdobími, kdy trpící pociťuje úlevu. Periodická deprese bývá často endogenního charakteru, to znamená, že nemusí nutně nasedat na nějaký objektivní problém, stres či trauma v životě postiženého. Periodická deprese však může mít i formu sezónní deprese. V takovém případě ovlivňuje nástup ataky deprese roční období. Typicky to může období s nedostatkem slunečního záření, kdy nemáme dostatek vitamínu D, který ovlivňuje tvorbu serotoninu v mozku nebo naopak jaro, které evokuje novou energii, kterou depresivní člověk nemá a cítí tak hlubokou disproporci mezi svým duševním stavem a vlivy okolí.

Příznaky periodické deprese

Hlavní symptomy periodické deprese tedy můžeme shrnout takto:

 • přetrvávající smutná nálada nebo zoufalství
 • neschopnost prožívat pozitivní emoce, jako je radost, veselí či nadšení
 • nezájem o aktivity a koníčky, které trpícího dříve povzbuzovaly, bavily a těšily
 • markantní pokles energie a zvýšená únavnost

Mezi vedlejší projevy depresivní fáze může dále patřit:

 • snížená schopnost krátkodobé paměti, pozornosti a soustředění
 • snížené sebevědomí, které může ústit až do pocitů sebenenávisti
 • sebevražedné tendence a sebepoškozování ve stádiu představ či pokusů
 • beznaděj, neschopnost si představit, že by se stav mohl změnit
 • změny spánkového rytmu, přehnaná potřeba spánku nebo naopak nespavost
 • nechutenství nebo naopak zvýšená potřeba potravy obsahující sacharidy
 • sebeobviňování a neopodstatněné hledání vlastního zavinění stavu

Léčba deprese

V případě léčby periodické deprese má primární postavení cílená psychoterapie, kterou je v závažnějších případech nutné doplnit vhodnými léky, které nezpůsobují závislost a neomezují kvalitu života trpícího (pocity otupělosti apod.). Mezi takovou medikaci patří jednoznačně antidepresiva třetí a čtvrté generace. Psychoterapeutickou metodu je třeba volit pečlivě, zejména s ohledem na bližší specifika depresivních stavů, ale především s ohledem na osobnost klienta. Většinou volíme mezi kognitivně behaviorální terapií, systemickou a strategickou terapií, daseinsanalytickou psychoterapií nebo logoterapií. Velmi efektivním doplňkem je nácvik dechových a svalových strategií a nácvik relaxační techniky Mindfulness .

Jestliže uvažujete o terapii depresivní poruchy, objednejte se na nezávaznou vstupní a diagnostickou konzultaci. Určíme přesněji druh afektivní poruchy, míru její závažnosti i případné přidružené obtíže. Navrhneme Vám konkrétní léčebný postup, domluvíme se o možné medikaci a vysvětlíme i základní rysy psychoterapeutické metody, kterou pak budeme proti Vašemu trápení bojovat. Společně vybereme i Vašeho osobního terapeuta/terapeutku tak, aby splňoval/a nejen odborné předpoklady, ale vyhovoval/a Vám i po lidské stránce. Vzhledem k tomu, že terapeutický tým AdiCare tvoří více než dvacet psychologů, můžeme Vám v tomto ohledu vyjít maximálně vstříc.

Vstup do online rezervačního kalendáře