Druhy psychoterapie

Druhy psychoterapie
Druhy psychoterapie

Existuje psychoterapie podpůrná, kterou můžeme využít ve složitých životních situacích. Třeba jako je ztráta partnera, krize středního věku, nemoc, úmrtí blízkého člověk a mnoho dalších.

Podpůrná psychoterapie může mít také seberozvojový charakter. Hledáme s pomocí terapeuta hlubší smysl našeho života, poznáváme lépe sami sebe. Posilujeme naše stávající silné stránky a objevujeme v sobě nový potenciál.

Léčebná psychoterapie

Léčebná psychoterapie je přímo cílená zaměřena na boj s určitou obtíží psychiatrického charakteru. U nás v Centru Adicare jsou to nejčastěji to deprese, úzkostné poruchy, stresové poruchy, závislostní poruchy nebo i některé poruchy osobnosti.

Správná léčebná psychoterapie by se ale pro úplný efekt terapeutického procesu měla časem začít prolínat i s psychologií podpůrnou a seberozvojovou.

Naším cílem je posílit člověka v jeho obtížné životní situaci tak, aby se však na pomoci terapeuta nestal závislým, ale mohl opět prožívat svobodný a plnohodnotný život.

Neexistuje jedna psychoterapeutická metoda na vše

Neexistuje jedna jediná psychoterapeutická metoda, která by obsáhla a efektivně zpracovala všechna výše zmíněná témata. Před zahájením psychoterapie je proto mimořádně důležitá volba správné psychoterapeutické metody.

Při této volbě hraje hlavní roli nejen správná diagnostika problému, ale i naše individuální osobnostní předpoklady, jako je schopnost introspekce a mnohé jiné.

V našem Centru Adicare můžete využít tyto typy akreditované psychoterapie: