Odborný nácvik dechové a svalové terapie

Panika

Odborný nácvik dechové a svalové strategie

Jedná se o jednorázovou, intenzivní dvouhodinovou terapii, která je rozdělena do dvou částí. V teoretické části terapeut pomůže klientovi hlouběji pochopit, co se v jeho hlavě i těle během návalu úzkosti či panického záchvatu děje.

Dále s ním odhalí konkrétní bludný kruh jeho myšlenkových, emočních a tělesných stavů, které stavům masivní úzkosti či panické atace předcházejí. Na počátku terapeutického procesu je rovněž nutné detekovat individuální faktory snižující klientovu odolnost vůči stresu.

V praktické části se klient naučí několik technik zvládnutí ataky masivní úzkosti či paniky, okamžité kontroly dechu i svalového napětí a Valsalvův manévr. Revoluční metodou ke spolehlivému osvojení a automatizaci co nejefektivnější dechové strategie je použití dýchacího senzoru.

Tento senzor je napojen na brýle s virtuální realitou, která umožňuje klientovi i terapeutovi kontrolovat kvalitu prováděné dechové techniky (frekvenci a hloubku dechu) a postupně jí plně automatizovat.

Klient poté zahájí pod dohledem zkušeného odborníka hyperventilační cvičení a dostává se pod jeho vedením do stavu řízeného panického záchvatu, popřípadě do stavu silné úzkosti. Během záchvatu uplatní přímo v praxi osvojené techniky a sám záchvat potlačí. Intenzita řízené paniky je samozřejmě zcela na rozhodnutí klienta.

Tento zážitek má výrazný terapeutický efekt. Klient získává sebedůvěru, porozumí sobě i svému tělu.

Všechny naučené dovednosti je vhodné posléze průběžně upevňovat během následujícího terapeutického procesu.