Depression

„Jsem stále smutný, někdy až zoufalý. Nic mě nebaví a i maličkosti běžného dne mě vysilují. Připadám si bezcenný.....“
bolesti hlavy
nervozní člověk

Lidé, kteří trpí různými formami deprese, zažívají nápadaně smutné nálady, jsou vyčerpaní, mají změněnou chuť k jídlu, trpí poruchami spánku, soustředění a výkonnosti. Tento stav trvá delší dobu a nelze ho zaměňovat s obyčejným splínem či špatnou náladou.

Deprese se může rozvinout buď v důsledku prožitého traumatu, dlouhotrvajícího stresu nebo – a to častěji – nemá zdánlivě žádnou konkrétní příčinu.

Typické je, že lidé postižení depresí přičítají svůj stav vlastnímu selhání, slabosti či lenosti. Jejich psychické utrpení jim připadá těžce popsatelné a jejich situace bezvýchodná. Bojí se, stydí nebo prostě nemají sílu vyhledat odbornou pomoc.

Je to škoda, protože poruchy nálady lze velmi efektivně řešit pomocí cílené psychoterapie. V těžších případech doplňujeme psychoterapii farmakoterapií a dosahujeme u našich klientů znatelného zlepšení jejich stavu.

V rámci individuální psychoterapie pracujeme s klienty především kognitivně-behaviorání metodou, daseinsanalytickou metodou, Gestalt psychoterapie a metodou strategické a systemické psychoterapie.

Jedno psychoterapeutické setkání trvá 50min a odehrává se v příjemném a bezpečném prostředí terapeutické pracovny.

Obsah konzultace je naprosto důvěrný, klient nedostává žádné záznamy do své zdravotní dokumentace. Nezůstavejte se svým trápením sami, objednejte se na nezávaznou vstupní konzultaci.

Sdílejte článek...