Hraniční porucha osobnosti

Kognitivně behaviorální terapie v Adicare
 
Test na hraniční poruchu osobnosti si můžete udělat zde
 

Hraniční porucha osobnosti (také Borderline syndrom) je komplikovaná diagnóza, která postihuje zejména ženy mladšího věku a zpravidla vyššího intelektu.

Klientky s hraniční poruchou osobnosti mívají nejčastější problémy v emocionální oblasti, jejich emoční citlivost je totiž mnohem vyšší, než u průměrné populace.

Milují i nenávidí

Dokáží milovat i nenávidět, prožívají city opravdu naplno a samy jsou často zmateny jejich nestabilitou a proměnlivostí. Typickými projevy bývají dramatické výkyvy nálad, přičemž často převáží zoufalství, vztek a další negativní afekty.

Častým symptomem hraniční poruchy je i sebepoškozování a sklon k abúzu návykových látek.

Mezilidské vztahy

V oblasti mezilidských vztahů zažívají „hraniční“ klienti často také velké utrpení a nepochopení. Nedokáží totiž přesně odhadnout emoční situaci, emoce druhých jsou pro hůře čitelné, mají extrémní strach z odmítnutí okolím a pokud zažijí zklamání, je pro ně mimořádně obtížné sociální kontakt obnovit.

Přes veškeré utrpení, zklamání, vzlety i pády, které „hraničáři“ kvůli svému problému zažívají, jsou však schopni prožít plnohodnotný život a zažít štěstí.

Je časté, že právě tito klienti na druhou stranu disponují nějakým zvláštním nadáním, již výše zmíněnou vyšší inteligencí, jsou často nadprůměrně kreativní. Svoje onemocnění je však třeba přijmout a naučit se s ním pracovat.

Dialektická behaviorální terapie

Podle četných výzkumů se ukazuje jako nejúčinnějších nástroj pro boj s hraniční poruchou osobnosti neboli dialektická behaviorální terapie. V rámci DBT se klienti učí regulovat své emoce, zvládat krizové situace, odhadovat cizí emocionalitu a fungovat v mezilidských vztazích.

Tuto terapii doplňujeme relaxační terapií Mindfulness, terapií všímavosti, která posiluje schopnost být mentálně „tady a teď“ a zvyšuje stresovou toleranci.

Nenechte své problémy narůstat, zavolejte nám a domluvíme se na termínu prvního setkání.