Agorafobie

úzkosti a fobie

Pojem Agorafobie se používal původně pro označení obavy z velkého otevřeného prostranství. Tato definice však není zcela přesná.

Jedná se buď o obavy z prostor, kde se vyskytuje větší množství lidí (typicky dopravní prostředky, supermarkety, kulturní objekty apod.). Úzkostný člověk se trpí těžko popsatelným strachem, že se mu v této situaci „něco stane“, např. že psychicky nebo fyzicky zkolabuje, ztrapní se, nestačí uniknout apod.

Někteří agorafobici se naopak obávají situací a prostor, kde jsou sami a bez pomoci (ve výtahu, doma, v autě pod.) a na blízku není nikdo, kdo by jim v případě nouze poskytnul pomoc. Agorafobie bývá spojena s vyhýbavým chováním, které má charakter podle obsahu úzkostných myšlenek.

Pokud se například obáváme rizikové situace mezi lidmi, máme snahu tato místa nenavštěvovat, posílat někoho místo sebe apod. Vyhýbavé chování však přináší pouze krátkodobou úlevu, z dlouhodobějšího hlediska poruchu zhoršuje.