Specifická fobie

specifická fobie

Specifická fobie je nadměrná, patologická obava z konkrétního objektu, činnosti či situace. Lidé, kteří trpí některou ze specifických fobií si uvědomují, že je jejich strach přehnaný a nelogický.

Strach z lidí, situace, činnosti

Přesto ho však nejsou schopni ovládnout. A pokud jsou vystavení kontaktu s obávaným předmětem či situací, dochází u nich často k dramatické psychické reakci se silným fyziologickým doprovodem (bolest na hrudi, zvýšený tep a tlak, pocit na omdlení a podobně.).

Mezi časté specifické fobie patří například

  • arachnofobie (strach z pavouků)
  • klaustrofobie (strach z uzavřených prostor)
  • akrofobie (strach z výšek)
  • aichmofobie (strach z jehel a špičatých předmětů) a mnoho dalších