Ke stažení

Na níže uvedeném odkazu si prosím stáhněte, vytiskněte a doplňte svým jménem a číslem OP potvrzení o důvodnosti Vašich návštěv v našem zdravotnickém zařízení. Toto potvrzení Vám společně s tzv. připomínkovou SMS, kterou dostáváte 24 hodin před termínem terapie, postačí k prokázání důvodnosti při případné kontrole.

V případě jakýchkoliv nesnází nás kontkaktujte telefonicky+420 739 375 763 či mailem na adrese: info@adicare.cz.

Váš terapeutický tým AdiCare

Potvrzení o důvodnosti návštěv zdravotnického zařízení v době lockdownu