Kontrolovaná konzumace alkoholu Adicare-Educo

Kontrolovaná konzumace alkoholu

Terapeutický program s prvky kognitivně-behaviorální terapie

Kontrolovaná konzumace alkoholu

Vzdělávací běh akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí

Časová dotace: 40 hodin, 3 víkendová setkání

Místo konání: Praha

Způsob vzdělávání: odborné prezentace, praktické nácviky, výměna rolí, práce v malých skupinkách, kolokvia, diskuse

Získané podklady: podrobná písemná metodika, veškeré písemné podklady pro práci s klienty, diagnostické dotazníky včetně evaluace

Autoři vzdělávacího běhu: Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. a Mgr. Bc. Marie Funke

Cena: 9.970,-

Přihlášky: Přihlášky Vám zašleme mailem, prosím kontaktujte nás mailem nebo telefonicky.

Profil absolventa

Absolvent získá potřebné teoretické zázemí v oblasti adiktologie a nedirektivní péče o osoby ohrožené závislostí. Bude schopen zjistit základní indikaci a kontraindikaci klienta pro vstup do terapeutického programu Kontrolovaná konzumace alkoholu. Osvojí si základní terapeutické dovednosti pro práci s klienty ohroženými závislostí na alkoholu, seznámí se s možnými úskalími této práce a získá i řadu praktických rad a doporučení.

Absolvent získá dostatek znalostí, odborných podkladů i praktických dovedností k tomu, k tomu, aby byl schopen samostatné terapeutické práce a byl schopen provést svého klienta jedenáctitýdenním intenzivním terapeutickým programem Kontrolovaná konzumace alkoholu.

Obsah vzdělávacího kurzu

Teoretické zázemí a terapeutická soft skills při práci s osobami ohroženými závislostí

 1. Úvod do problematiky Kontrolované konzumace
 2. Etika a integrita sociálního pracovníka při práci se závislými
 3. Principy nedirektivního přístupu k osobám ohroženým závislostí
 4. Praktické rady a typy pro práci s klienty ohroženými závislostí
 5. Adiktologické minimum
 6. Diagnostický screening
 7. Kognitivně - behaviorální vzorec závislého chování

Praktická část - obsahové bloky programu Kontrolovaná konzumace alkoholu

 1. První setkání „Proč musím nejdříve poznat svoje závislostní návyky?“ - úvod do práce s vnějšími a vnitřními spouštěči závislého chování.
 2. Druhé setkání „Proč ztrácím při pití kontrolu?“ Kognitivně-behaviorální vzorec závislého chování v praxi.
 3. Třetí setkání „ Co mohu začít měnit hned?“ Práce s vnějšími spouštěči.
 4. Čtvrté setkání „Proč se chci vlastně doopravdy změnit“ Práce s vnější a vnitřní motivací.
 5. Páté setkání „Jak překonat touhu se napít“ Strategie ke zvládání cravingu.
 6. Šesté setkání „Alkohol jako lék na uklidnění či jediná forma odměny?“ Úvod do práce s vnitřními spouštěči bažení.
 7. Sedmé setkání „Co mi dosud šlo a kde bych ještě potřeboval/a podporu?“ Bilanční setkání, konkretizace dalších cílů.
 8. Osmé setkání „Proč vlastně doopravdy piju?“ Pokročilá práce s vnitřními spouštěči.
 9. Deváté setkání „A co když zase selžu?“ Prevence relapsu, konstruktivní zpracování lapsu.
 10. Desáté setkání „Jak vkročit na cestu trvalé nezávislosti?“ Krizové scénáře, plán na příštích šest měsíců.