Adiktologické minimum

Frekventanti získají základní adiktologické znalosti v oblasti péče o závislé na alkoholu.

Modul obsahuje tato dílčí témata: sekundární a terciární prevence při práci s alkoholovou závislostí, důsledky nadměrné konzumace alkoholu pro psychické a fyzické funkce organismu, působení alkoholu v mozku, rozlišení nízkorizikové, rizikové a škodlivé konzumace (co do množství alkoholu ale i okolností konzumace).

Dále vysokorizikové konzumační vzorce, definice alkoholového excesu v rámci kontrolované konzumace, rozlišení fází závažnosti alkoholové závislosti, specifika cravingu, konstruktivní strategie zvládání lapsu, řízená versus impulsivní konzumace alkoholu, závislost na alkoholu, její diagnostika a léčba