Diagnostický screening

Před zahájením aktivní účasti koncového uživatele v programu Kontrolovaná konzumace alkohol provádí terapeut vstupní a diagnostický screening klienta. Cílem této diagnostické konzultace je:

  1. Zmapovat pomocí diagnostických dotazníků závislostní anamnézu závislého, zjistit indikaci, resp. relativní kontraindikaci k účasti na programu Kontrolované konzumace alkoholu.
  2. Informovat klienta, zda bude metoda Kontrolované konzumace alkoholu využívána jako nástroj sekundární prevence nebo zda bude formou harm reduction a postupnou cestou k abstinenci (viz. modul 2).
  3. V případě absolutní kontraindikace zprostředkovat abstinenční léčbu.
  4. Vytvořit sociální anamnézu klienta a v případě potřeby zprostředkovat paralelní sociální pomoc (dluhové poradny, bezplatné právní poradenství, linky bezpečí apod.).
  5. Vyloučit pomocí diagnostického nástroje psychopatologii. V případě pozitivního nálezu zprostředkovat psychologickou, psychoterapeutickou nebo psychiatrickou péči.
  6. Motivovat klienta ke zjištění jeho aktuálního tělesného stavu s ohledem na možné negativní dopady nadměrné konzumace alkoholu na jeho tělesné zdraví. (Absolvent kurzu motivuje klienta k provedení základního preventivního vyšetření u praktického lékaře, případně mu dá k dispozici univerzální žádanku o provedení tohoto základního preventivního vyšetření). Vstupní screening v praxi zahrnuje jedno až dvě setkání s klientem v závislosti na závažnosti sociální, zdravotní či psychické patologie.