Etika a integrita terapeuta při práci se závislými

Během této části kurzu si frekventanti osvojí základní etická a komunikační pravidla při jednání s osobami ohroženými závislostí na alkoholu.

Seznámí se rovněž se specifiky terapeutické práce a jejím významem v rámci bio-psycho-sociálního přístupu a o funkci nedirektivního přístupu k léčbě závislosti v kontextu bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu závislostních onemocnění.

Budou informování i o systému supervize, jejich cílech a možnostech.