Kognitivně-behaviorální vzorec závislého chování

Frekventanti kurzu se seznámí s kognitivně-behaviorálním přístupem k léčbě závislosti i vzorcem závislého chování tak, aby byli schopni tento vzorec využívat v průběhu celé své terapeutické práce s klientem. Vzorec závislosti rovněž vychází z kognitivně-behaviorálního přístupu k závislostním poruchám. Frekventanti získají vhled do jednotlivých elementů tohoto vzorce a budou jim zprostředkovány podrobnější informace o:

  1. Významu a vlivu vnitřních, tělesných a vnějších spouštěčů na vznik cravingu
  2. Významu vnitřní motivace pro zvládání stavu cravingu a metodách zvládání cravingu
  3. Alkoholovém excesu jako důsledku vzorce závislého chování
  4. Typech alkoholových excesů a jejich rizikovosti

Dále se v rámci tohoto modulu frekventanti seznámí i s celým kognitivně-behaviorálním „bludným kruhem“ závislého chování, který na vzorec závislého chování navazuje. Dílčí znalosti těchto souvislostí pak aplikují v praxi v rámci aktivního poskytování terapeutické péče o osoby ohrožené závislostí na alkoholu.