Praktické rady a tipy pro práci s klienty ohroženými závislostí

Absolvent kurzu se při práci se závislými klienty může často dostat do patových situací, jimž je možné předejít tím, že si předem osvojí určité praktické strategie.

K nejčastěji využívaným strategiím patří práce s klientem v odporu, nespolupracujícím nebo nemotivovaným klientem, popřípadě s klientem, u nějž došlo k selhání.

Během modulu budou frekventanti seznámeni s nejčastějšími úskalími tohoto druhu péče o závislé. Obdrží také ověřené rady a tipy.