Léčba a příznaky syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření

Stres a neustálý tlak na výkon v práci, ale i doma, strach ze selhání a z toho, že již nebudu schopen dostát požadavkům okolí - to jsou některé z faktorů, které vedou u mnoha dříve výkonných a schopných lidí k tomu, že se cítí náhle slabí, frustrovaní a zcela vyčerpaní.

„Špatně spím, cítím se unavený/á, vyhořelý/á a nejistý/á. To, co mi dřív dělalo radost, mě už jen vyčerpává...“

Tyto symptomy napovídají, že se nejedná o běžnou únavu, ale o jednu ze spektra stresových poruch, která je širší veřejnosti známá jako Burnout syndrom (česky syndrom vyhoření).

Příznaky nepřehlížejte

Příznaky syndromu vyhoření bychom rozhodně neměli přehlížet. Stresová porucha totiž většinou neodezní sama od sebe. Intenzita negativních pocitů vzrůstá, zdroje psychické energie se vyčerpávají čím dál více, což postiženému člověku znemožňuje, aby se tohoto trýznivého emočního stavu osvobodil sám.

Většina neodborné veřejnosti se domnívá, že syndrom vyhoření postihuje pouze manažery, záchranáře či pracovníky dalších exponovaných profesí. Moderní výzkumy ukazují, že příčinou vzniku této stresové poruchy je v prvé řadě tlak na nadměrný výkon a strach ze selhání.

Tento tlak nemusí nutně vytvářet jen okolí, často je člověk obětí vlastních přehnaných požadavků sám na sebe a nezdravého modelu sebepojetí.

Dochází pak k určitému posunu vnímání sama sebe. Zdrojem vlastní sebeúcty a přijatelného sebeobrazu se stává pouze podávání výkonů v nejrůznějších oblastech.

Není tedy náhodou, že z výsledků nejnovějších studií o stresových poruchách a syndromu vyhoření vyplývá, v posledních desetiletích letech tvoří početnou skupinu pacientů, trpících syndromem vyhoření i matky na mateřské dovolené, ženy v domácnosti a dokonce i studenti.

Další příznaky Burnout syndromu:

Dlouhotrvající vnitřní stres, kterému jsou lidé trpící syndromem vyhoření vystaveni, způsobuje problémy i na tělesné a behaviorální úrovni. Nejčastějším doprovodným symptomem jsou výrazné poruchy spánku. Většina postižených obvykle trpí nespavostí, menší procento z nich naopak nápadně zvýšenou potřebou spánku, který ovšem nepřináší kýženou regeneraci.

Dalším typickým doprovodným znakem Burnout syndromu jsou různé psychosomatické obtíže jako například bolesti hlavy, zad, problémy se zažíváním a další.

Léčba syndromu vyhoření

Mnoho lidí, u nichž se Burnout syndrom rozvinul, hledá úlevu od těchto nepříjemných stavů ve zvýšené konzumaci alkoholu, hypnotik (léků na spaní) nebo dalších návykových látek. Návykové látky však přinášejí pouze krátkodobou úlevu, ve střednědobém horizontu se symptomy stresové poruchy dramaticky zhoršují. Nezanedbatelné je rovněž riziko vzniku závislosti.

Při léčbě syndromu vyhoření vykazujeme vysokou úspěšnost. Pracujeme s našimi klienty formou individuálního psychoterapeutického programu, který kombinujeme s relaxačními terapiemi. Vhodným doplňkem je i intenzivní, krátkodobý koučink.

Nenechte své problémy narůstat, zavolejte nám a domluvíme se na termínu prvního setkání.