Efektivní terapie, kterou si může dovolit každý

Skupinová terapie

Výsledky četných  studií, ale i naše dosavadní praxe ukazuje, že léčba formou skupinové terapie je v případě některých psychických problémů skutečně nejúčinnější. Mnoho lidí se skupiny obává, stydí se a nedokáže si společnou práci s ostatními představit.

Je to zcela přirozený jev, se kterým naši psychoterapeuti počítají a přísně dbají na pocit bezpečí každého účastníka.  V skupině není na nikoho vytvářen tlak,  plně se respektují hranice i  osobní tempo jednotlivých členů. Terapeutické skupiny jsou komorní a uzavřené- čítají maximálně osm členů.

Jednotliví účastníci se doplňují a obohacují

Jednotlivé účastníky vybíráme tak, aby se vzájemně doplňovali a obohacovali. Teprve tehdy může vzniknout jev takzvané skupinové dynamiky, což je stav, kdy každý člen skupiny získává dvojnásobný léčebný efekt.  Čerpá nejen z odborného přístupu psychologů, ale i ze zkušeností, omylů, úspěchů a podpory ostatních “spolubojovníků”.  Anonymita, diskrétnost a důstojné prostředí jsou samozřejmostí.

Další výhodou skupinové terapie je její finanční přístupnost. Cena za 1 hodinu skupinové terapie činí 180,- Kč, schůzky se konají jednou týdně a trvají v závislosti na tématu skupiny jednu či dvě terapeutické hodiny.

V současné chvíli je možné se hlásit do dvou terapeutických skupin:

1) Od  1.11. 2018 bude otevřena nová terapeutická skupina, která se bude zaměřovat především na léčbu úzkostí a deprese. Skupinová psychoterapie bude vycházet především ze zásad humanistické psychologie a kognitivně behaviorální terapie.

Jedním z hlavních témat bude také vztah k sobě samému (problematika vnitřní sebeúcty) a vztahy k druhým.  Termín a čas bude domluven podle možností členů skupiny.

2)  Aktuálně přijímáme nové členy do terapeutické skupiny, která nese název Já a můj vztah k alkoholu. Terapie je založena  na principech kognitivně-behaviorální psychoterapie a motivační psychologie. Hlavním tématem je průběžná intenzivní práce na posílení schopnosti sebekontroly při styku s návykovou látkou, posilování motivace ke změně a odhalení a zpracování vnitřních spouštěčů problémového pití.

Skupina je vhodná pro klienty s abstinenčním záměrem i pro klienty se záměrem kontrolované konzumace.  Termín setkávání je pondělí, 18:00-19.40.

Nezůstávejte se svým problémem sami, kontaktujte nás na naší lince +420 739 375 763, rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy.