Nejčastějším důvodem pro hospitalizaci v blázinci je závislost na alkoholu a drogách

Více než čvtrtinu lůžek v českých psychiatrických léčebnách obsazují závislí pacienti. Jak je to možné?

Důvodů je hned několik. Prvním z nich je bezesporu míra spotřeby návykových látek, Česká Republika v tomto ohledu zaujímá v Evropské unii smutné prvenství. Rovněž společenská tolerance k užívání alkoholu a drog je u nás vysoká.

Nedostatek léčebných center

Druhým důvodem je akutní nedostatek léčebných center, které se specializují na ambulantní terapii závislých a neochota zdravotních pojišťoven ambulantní léčbu proplácet.

Alkohol je metla„Naše společnost příliš neinvestuje do ambulantní péče závislých lidí. Síť ambulancí pro léčbu alkoholismu a toxikomanie a center, kam by lidé mohli docházet na terapii, se rozpadá,“ . Říká k této situaci náměstek ředitele pro léčebnou péči Psychiatrické nemocnice Bohnice dr. Marek Páv.

Přitom léčba závislosti je mnohem snadnější a efektivnější právě ve fázi tzv. rizikové či škodlivé konzumace, to jest ve fázi, kdy již sice závislému způsobuje určité problémy, ale nemá ještě zcela devastační dopady na jeho osobní a pracovní život, popř. jeho duševní zdraví.

Pravidelná psychoterapie dokáže včas zastavit kolotoč utrpení, problémů a společenské stigmatizace, ve kterém se konzument ocitne v pozdější fázi závislosti.

Investovat do svého duševního zdraví se vyplatí

Ambulatní terapie závislosti a přidružených problémů, kterými jsou často deprese, úzkosti, stres, snížená sebedůvěra, agresivita, poruchy spánku, vyčerpání a mnohé další, je ve většině případů hrazenou službou.

Každý člověk by si však měl zodpovědně uvědomit, kolik peněz stojí samotná návyková látka a nakolik si cení poklesu své výkonnosti, problémů v osobních a pracovních vztazích.

Zatáhnout včas ruční brzdu

Zkušenosti klientů centra psychologické a psychiatrické péče Adicare se shodují a daly by se vyjádřit jedinou větou: „Proč jsem si neřekl o pomoc již dříve?“ Přiznat si svůj problém a kontaktovat psychologa vyžaduje velkou dávku vnitřní síly. Psychologové z centra Adicare si toho jsou plně vědomi a každého svého klienta si z tohoto důvodu hluboce váží.