Nejsilnější motor ke změně je uvnitř nás samotných

 

Mnozí z nás se v průběhu svého života ocitnou v situaci, která se jeví jako bezvýchodná. Jsme lapeni v pasti svých úzkostí, deprese nebo závislosti a cítíme, že pokud se v našem životě něco nezmění, nebudeme schopni toto utrpení dlouhodobě snášet.

Jak ale najít potřebnou motivaci ke změně?

Past alkoholováZměna životního stylu vyžaduje pevné rozhodnutí, založené na dobře propracované vnitřní motivaci. Pokud budeme chtít změnit svůj život pouze na základě požadavků okolí, doporučení lékařů, blízkých či kolegů, bude naším motorem jen tzv. vnější motivace.

A ta pro dlouhodobé udržení našeho záměru nestačí.

Vnější motivace však bývá dobrým můstkem pro nalezení motivace vnitřní, která nám dá potřebnou sílu k tomu, aby mělo naše snažení dlouhodobý efekt.

Nemusím něco změnit, já to změnit chci!

Každý z nás má v sobě velkou vnitřní sílu, je to doslova pramen životodárné vody. Někdy naše vnitřní studna vyschne a my máme dojem, že jsme slabí a naše psychické problémy či závislost nás zcela ovládají. Pokud se spoléháme pouze na povzbuzování, příkazy či zákazy okolí, je to jako kdybychom do naší vyschlé studny přilévali po vědrech vodu.

Chvíli nám to sice může pomoci, ale výsledky nejsou trvalé. Cílem motivační psychoterapie není dávat klientovi rady, něco zakazovat či předkládat hotová řešení.

Motivační terapie v centru Adicare

Téměř všichni naši klienti si ještě před zahájením terapie na rozumové úrovni dobře uvědomují, co jim škodí, co by dělat měli a co ne. Vnitřní motivace však neprobíhá na úrovni racionální, nýbrž na úrovni emocí.

Cílem dobré motivační terapie je společně s klientem rozšířit a prohloubit jeho vnitřní studnu tak, aby pramen jeho živé vody opět vytrysknul a on byl schopen dlouhodobě udržet svou psychickou pohodu i bez pomoci terapeuta. Tento proces „hloubení“ je někdy náročný, ale výsledky stojí za to.