Vnitřní a vnější motivace při léčbě závislostí

Psychoterapie

Při psychoterapii závislosti je stěžejním tématem práce na posilování motivace. Pokud chceme vyřešit svůj problém, vyžaduje to velké množství vnitřní síly. Pokud měníme své chování pouze v důsledku tlaku okolí, nebývají výsledky dlouhodobé.

Nezapomínejte na sebe, vy jste důležití

Mnozí lidé žijí svůj život pouze naplňováním potřeb, které na ně klade jejich okolí, a zapomínají přitom sami na sebe. To po určité době způsobí nárůst často neuvědomovaného vnitřního stresu, který je hlavním spouštěčem závislosti.

Člověk pociťuje stupňující se potřebu odměnit či utěšit sám sebe, konzumace návykové látky mu úlevu poskytne pouze krátkodobě, poté následují stavy sebeovniňování, snížené sebeúcty a úzkosti. To vede k opětovnému zvýšení vnitřního stresu a škodlivý konzument se ocitá v bludném kruhu.

Jak docílit trvalé změny?

Pokud chceme docílit trvalé změny v našem chování, je třeba v sobě objevit „pramen“ vnitřní motivace. V rámci terapeutického procesu klient poznává své skryté potřeby a učí se je naplňovat tak, aby nezraňoval sám sebe ani své okolí.