Závislost na internetu

Závislost na internetu, pc hrách a sociálních sítích

Závislost na internetu a elektronických médiích je jednou z nejaktuálnějších hrozeb současné společnosti. Počet závislých roste alarmujícím tempem a z výsledků mnoha současných studií vyplývá, že různé formy závislosti na internetu postihují až třináct procent mladší populace.

Je zajímavé, že zatímco v americkém diagnostickém manuálu již existuje samostatná diagnóza závislosti na internetu, v evropském prostředí se tato závislost vyvinula tak rychle, že mezinárodní klasifikace nemocí ještě nestihla zrevidovat své poslední vydání a stanovit pro tuto závislost samostatnou diagnózu.

Doporučení – porucha impulsivního chování

Světová zdravotnická organizace proto evropským lékařům doporučuje diagnostikovat závislost na internetu a závislost na počítačových hrách jako poruchu impulsivního chování. Podobně jako patologické hráčství nebo pyrománii, to je chorobnou potřebu zakládat oheň.

Závislost na internetu je mnohem komplikovanější a rozmanitější diagnóza, nežli například závislost na alkoholu. Alkoholici mají vesměs podobné motivy, proč návykovou látku užívají. Závislost na internetu uspokojuje nejrůznější potřeby.

Závislost na počítačových hrách

Závislost na počítačových hrách například uspokojuje potřebu adrenalinového zážitku, potřebu moci a síly. Závislost na sociálních sítích saturuje neschopnost navazovat běžné mezilidské vztahy a prosadit se v reálném kolektivu. Závislosti na sociálních sítích propadají především lidé, kteří mají predispozici trpět sociální fobií.

Někteří lidé (zejména ti, kteří trpí poruchou pozornosti a hyperaktivitou) jsou zase závislí na rychlosti, proměnlivosti a frekvenci podnětů, které nám internet na rozdíl od běžného světa poskytuje. Závislost na internetové pornografii nebo závislost na on-line sázení má opět zcela odlišnou strukturu, motivy i patogenezi.

Efektivní léčba závislosti na internetu

Při efektivní léčbě závislosti musíme mít na zřeteli právě funkce a potřeby, které závislý člověk nadměrným používáním internetu uspokojuje. Kognitivně behaviorální terapie a terapie kontrolované konzumace se ukazují jako nejúčinnější forma léčby. Pokud zahájíme léčbu včas, bývá terapie poměrně krátkodobá a ve většině případů úspěšná.