Mindfulness – Terapeutický blok 2.7. a 8.8. 2017

„Často jsem vystresovaný, zažívám úzkost a hůře se soustředím. Někdy mám pocit, že nemám vůbec žádnou vůli...“

Co je Mindfulness?

Mindfullness je jedna z nejmodernějších a nejúčinějších relaxačních technik. Její kořeny však sahají až k buddhistické tradici meditace, kterou doplnily současné poznatky z oblasti neurofyziologie lidského mozku.

Bylo prokázáno, že Mindfulness (česky všímavost) zvyšuje aktivitu v těch částech mozku, které jsou zodpovědné za naši pozitivní náladu a uklidnění. Zároveň bylo zjištěno, že opakovanou aplikací metody Mindfulness vznikají v mozku tzv. efektivní synaptické dráhy mezi limbickým systémem a neokortexem, které se ukládají do mozkové paměti.

To v praxi znamená, že postupně získáváme schopnost regulovat myšlenkami naše emoční prožívání.

Deprese a závislostní chování

Technika Mindfulness představuje efektivní nástroj ke zvládání pocitů stresu, úzkosti, strachu, a podle výsledků studií má velmi dobré výsledky i při léčbě chronických depresí. V neposlední řadě má pozitivní vliv na schopnost seberegulace a stává se tak moderní zbraní v boji se závislostními poruchami.

Mindfulness pomáhá zvládat i tzv. automatické negativní myšlenky. Automatické negativní myšlenky jsou sebezraňující, často nelogické, a týkají se témat jako je např. sebeobviňování, obavy z budoucna, přehnaná sebekritika, žárlivost, snížená sebeúcta a mnohé další.

Tyto myšlenky jsou ze své podstaty neefektivní a berou nám psychickou sílu tolik potřebnou k  tomu, abychom byli s to čelit  výzvám našeho života a užívat si naplno chvíle pohody.

Mindfulness jako součást života

Pravidelné praktikování správně zvládnuté techniky mindfulness výrazně ovlivňuje celkovou kvalitu života. Tento fakt byl prokázán nejen řadou studií, ale dokládají to i pozitivní zkušenosti našich klientů.

Mindfulness totiž není jen nástroj, který nám přináší okamžitou úlevu v případě nouze, pravidelnou aplikací Mindfulness posilujeme naši schopnost uvědomovat si naplno probíhající pozitivní události (tedy přesněji řečeno pocity a emoce, které v nás při nich vznikají).

Postupně zažíváme nové dimenze při vnímání všech pozitivních smyslových podnětů, novou dimenzi dokáže přinést i obyčejný rozhovor či blízkost druhých lidí.

Dobrou zprávou pro každého je, že mindfulness je na rozdíl od meditace technika, kterou lze poměrně dobře trénovat, a při troše vytrvalosti se jí naučí každý z nás.

Jak probíhá intenzivní terapeutické setkání k nácviku Mindfulness?  Více informací....

Kolik musím investovat času? Více informací.....

Kolik to bude stát? Více informací...

Kdy se koná další terapeutický blok? Více informací...

Po tomto terapeutickém bloku by měl být klient vybaven k tomu, aby začal pracovat na začlenění Mindfulness do svého života. V případě potřeby se lze dohodnout na dalším skupinovém či individuálním setkání s terapeutem.