Mindfulness – investice času

Na první setkání si je třeba vyhradit tři hodiny času. Poté aplikuje klient získanou dovednost po dobu jednoho týdne sám a měl by počítat, že mu každodenní nácvik zabere cca 20 minut. Klient je se svým  terapeutem v každodenním kontaktu přes SMS.

Po týdnu probíhá pokračovací skupinové setkání, které trvá dvě hodiny.

Obecně lze říci, že Mindfulness je třeba „vpustit“ do svého života a vyčlenit mu tam určité pevné místo. Pokud se Všímavosti nevěnujeme pravidelně, tato schopnost se postupem času opět oslabí. Mindfulness nám bude zabírat minimálně 5 minut času denně, který strávíme o samotě, v klidu a v plném soustředění.

Platí však jednoduché pravidlo – čím více nácviku, tím je efekt silnější. Mnozí naši klienti nám referují, že již po měsíci nácviku jsou schopni bez problému strávit v soustředění dvacet minut denně a na jejich vnitřní život má tato technika velmi příznivý dopad.

Investice do času, Mindfulness