O nás test

Nová stránka O nás..

Hans-Dieter Funke, MBA

Hans-Dieter Funke, MBA

Ředitel centra Adicare

funke@adicare.cz

 • firemní a osobní kouč

„Každý, kdo se rozhodl pracovat sám na sobě a bojovat sám se sebou, si zaslouží můj obdiv a hlubokou úctu…“

Více o mě…

Bc. Alžběta Vlková

Bc. Alžběta Vlková

Asistentka

sestry@adicare.cz

 • péče o klienty

„Mám radost z každého nového telefonátu, protože vím, že je to pro někoho první krok k nové budoucnosti…“

Mgr. Kristýna Jeřábková

Mgr. Kristýna Jeřábková

sestry@adicare.cz

 • krizová intervence
 • telefonické psychologické poradenství
 • péče o klienty

„Ke každému našemu klientovi cítím hluboký respekt, protože vím, že svěřit se se svým problémem vyžaduje značnou dávku osobní odvahy…“

MUDr. Pavla Pokorná

MUDr. Pavla Pokorná

pokorna@adicare.cz

 • psychiatrická konzultace
 • farmakoterapie
MUDr. Jaroslav Krauskopf

MUDr. Jaroslav Krauskopf

krauskopf@adicare.cz

 • vyšetření somatického zdravotního stavu závislých klientů
 • celostní medicína “evidence base medicine”
Mgr. et Bc. Marie Funke

Mgr. et Bc. Marie Funke

Terapeutka

funke@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • diagnostika závislostních poruch
 • motivační terapie Motivation Interviewing

„Závislost nepovažuji za slabost, častěji je to způsob, jak se silní jedinci vyrovnávají s těžkostmi života tak, aby nezatěžovali druhé…“

Vzdělání

 • Studium jedooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium jednooborové filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
 • Studium psychologie a sociální práce na Katholische Universität Eichstätt
 • KBT výcvik Kontrolliertes Trinken u prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • Výcvik „Komplette Suchtdiagnostik“ – diagnostika závistlostních poruch, Quest Academie, Mnichov
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty
 • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • V KBT výcviku u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT – Odyssea
 • členka České společnosti KBT
Mgr. et Bc. Jan Šimek

Mgr. et Bc. Jan Šimek

Terapeut

simek@adicare.cz

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • hypnoterapie závislostních a úzkostných poruch
 • strategická a systemická psychoterapie
 • krizová intervence

„Nejsme tím, co se nám přihodilo, ale tím, čím se rozhodneme se stát…“


Vzdělání

 • Studium jednooborové psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Studium politologie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Strategická a systemická kooperační a komunikační hypnoterapie, Hermes Solution Training
 • Hypnoterapie podle M.E. Ericksona
 • Výcvik v kompletní krizové intervenci – ŠAP Olomouc
 • Akreditovaný program – Psycholog ve zdravotnictví, Masarykova Univerzita Brno
 • Práce se sny, Koherenční terapie
 • Člen České asociace pro psychoterapii – ČAP
Mgr. Jana Reichová

Mgr. Jana Reichová

Terapeutka, lektorka mindfulness

reichova@adicare.cz

 • systemická psychoterapie a koučování
 • kognitivně-behaviorální léčba závislosti na alkoholu
 • terapie přijetí a vykročení (ACT – Acceptance and Commitment Therapy)
 • relaxační terapie mindfulness a sebelaskavosti
 • counselling and psychotherapy for English speakers

“Minulost už je za námi, budoucnost teprve přijde. Uzdravování se děje v přítomnosti.”


Vzdělání

 • Národní ústav duševního zdraví, výzkumná pracovnice – Mindfulness
 • Jednooborová psychologie, specializace psychoterapie a poradenství, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii, koučování a managementu, Institut pro systemickou zkušenost, Institut systemických studií
 • Výcvik Acceptance and Commitment Therapy, Univerzité Toulouse – Jean Jaurès
 • Kognitivně-behaviorální terapie závislosti, Kontrolovaná konzumace
 • Lektorování mindfulness a tlumočení přednášek zahraničních učitelů

Sdílejte článek...