O nás

Hans-Dieter Funke, MBA

Ředitel centra ADICARE
firemní a osobní kouč

funke@adicare.cz

„Každý, kdo se rozhodl pracovat sám na sobě a bojovat sám se sebou, si zaslouží můj obdiv a hlubokou úctu...“

Více o mě...

PhDr. Vladimíra Fořtová

fortova@adicare.cz

 • klinická psycholožka
 • odborná garantka a supervizorka centra

Olivie Alexanderová

kronova@adicare.cz

 • péče o klienty
 • telefonické poradenství

MUDr. Jaroslav Krauskopf

krauskopf@adicare.cz

 • vyšetření somatického zdravotního stavu závislých klientů
 • celostní medicína "evidence base medicine"

MUDr. Pavla Pokorná

pokorna@adicare.cz

 • psychiatrická konzultace
 • farmakoterapie

Mgr. et Bc. Marie Funke

terapeutka

funke@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • diagnostika závislostních poruch
 • motivační terapie Motivation Interviewing

„Závislost nepovažuji za slabost, častěji je to způsob, jak se silní jedinci vyrovnávají s těžkostmi života tak, aby nezatěžovali druhé...“

Vzdělání

 • Studium jedooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium jednooborové filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
 • Studium psychologie a sociální práce na Katholische Universität Eichstätt
 • KBT výcvik Kontrolliertes Trinken u prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • Výcvik „Komplette Suchtdiagnostik“ - diagnostika závistlostních poruch, Quest Academie, Mnichov
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty
 • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • V KBT výcviku u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT - Odyssea
 • členka České společnosti KBT

Mgr. et Bc. Jan Šimek

terapeut

simek@adicare.cz

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • hypnoterapie závislostních a úzkostných poruch
 • strategická a systemická psychoterapie
 • krizová intervence

„Nejsme tím, co se nám přihodilo, ale tím, čím se rozhodneme se stát...“

Vzdělání

 • Studium jednooborové psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Studium politologie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Strategická a systemická kooperační a komunikační hypnoterapie, Hermes Solution Training
 • Hypnoterapie podle M.E. Ericksona
 • Výcvik v kompletní krizové intervenci – ŠAP Olomouc
 • Akreditovaný program – Psycholog ve zdravotnictví, Masarykova Univerzita Brno
 • Práce se sny, Koherenční terapie
 • Člen České asociace pro psychoterapii - ČAP

Mgr. Anna Reichová

terapeutka, lektorka mindfulness

reichova@adicare.cz

 • systemická psychoterapie a koučování
 • kognitivně-behaviorální léčba závislosti na alkoholu
 • terapie přijetí a vykročení (ACT – Acceptance and Commitment Therapy)
 • relaxační terapie mindfulness a sebelaskavosti
 • counselling and psychotherapy for English speakers

“Minulost už je za námi, budoucnost teprve přijde. Uzdravování se děje v přítomnosti.”

Vzdělání

 • Národní ústav duševního zdraví, výzkumná pracovnice - Mindfulness
 • Jednooborová psychologie, specializace psychoterapie a poradenství, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii, koučování a managementu, Institut pro systemickou zkušenost, Institut systemických studií
 • Výcvik Acceptance and Commitment Therapy, Univerzité Toulouse – Jean Jaurès
 • Kognitivně-behaviorální terapie závislosti, Kontrolovaná konzumace
 • Lektorování mindfulness a tlumočení přednášek zahraničních učitelů

Mgr. Gabriela Urbášková

terapeutka Mgr.Gabriela Urbáškováterapeutka, lektorka mindfulness

urbaskova@adicare.cz

 • Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • Logoterapeutická psychoterapie
 • Kognitivní terapie založená na Mindfulness

"Za velký dar života považuji možnost svobodně si zvolit svou vlastní cestu a přístup, jakým budeme čelit životním těžkostem"

Vzdělání

 • Studium jednooborové psychologie, Institut of Psychology, Psychiatry, Neuroscience, King´s College London
 • Studium jednooborové psychologie, University of New York in Prague
 • Psychoterapeutický výcvik v logoterapii, IPAPAPP
 • Výcvik Kontrolovaná konzumace alkoholu prof. Joachima Körkela, Quest Academie,
 • Suicidialita u lidí se závažným duševním onemocněním, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
 • Wellness Coaching, Workplace options, Maudsley Hospital London
 • Coaching Programme for Leaders, Managers and Supervisors, Slam Partners, Maudsley Hospital London
 • Kurz Mindfulness Based Cognitive Therapy
 • Lektorka kurzů o duševním zdraví pro studenty

 

Mgr. Ing Petra Hrdličková

terapeutka,

hrdlickova@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • Rogeriánská psychoterapie - psychoterapie zaměřená na člověka
 • Psychotherapy for English speakers

"Jediná nemožná cesta je ta, na kterou se nikdy nevydáme." 

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • Psychoterapeutický výcvik zaměřený na člověka (PCA – Rogers)
 • Výcvik v analytické psychoterapii (Jung) – 1 rok
 • Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Výcvik v krizové intervenci – Remedium
 • Akreditovaný profesionální kouč – Koučink Centrum
 • Dlouhodobá stáž na oddělení afektivních poruch, Národní ústav duševního zdraví
 • Kurz mindfulness – Centrum Lávka
 • Autogenní trénink u PhDr. Gabriely Langošové
 • Vysoká škola ekonomická Praha
 • Členka České asociace pro psychoterapii

 

MSc. Daniela Philippou

Clinical psychologist – therapist, for English speakers

philippou@adicare.cz

 • Cognitive behavioral therapy for depression and anxiety
 • Cognitive behavioral therapy for alcohol and drug addiction
 • Motivational interviewing – therapeutic approach with the aim of strengthening self-motivation
 • Relaxation therapy for anxiety and stress

„I have great admiration for individuals who come to therapy; it takes a lot of courage to choose to face your greatest fears and seek the path of healing.“

Education

 • Studies in MSc. Clinical Psychology at the University of Nicosia
 • Studies in BA in Psychology at Empire State College, State University of New York, Prague
 • Clinical Psychology in Limassol Psychiatric Clinic - dealing with adult psychopathology
 • Clinical Psychology in a Therapeutic Community working with drug addiction, providing individual psychotherapy sessions and group psycho-educational sessions
 • Centre of Research and Consultation Services in Nicosia - providing individual and child psychotherapy sessions
 • CBT psychotherapeutic training for controlled drinking by the model of Prof. Joachim Koerkel, Quest Academy
 • LifeSkills Stress Management Workshop, University of Nicosia

Mgr. et Bc. Arnošt Krtek

terapeut

krtek@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
 • psychosomatika
 • hagioterapie závislostních poruch

Stáváme se tím, co si o sobě myslíme. V terapii jde především o to, naučit se o sobě přemýšlet moudře...“

Vzdělání

 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Universitě Praha
 • Kompletní daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Psychoterapeutický výcvik SUR
 • Výcvik v hagioterapii
 • Výcvik v psychosomatice
 • Výcvik Kontrolovaná konzumace alkoholu u prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • PhD. Studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Junior reasearcher OUSHI: Výzkum vlivu spirituality na zdraví (spolupráce s Akademií věd ČR)
 • Člen České asociace pro psychoterapii

Mgr. Ing. Zdeněk Meier

terapeut

meier@adicare.cz

 • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • logoterapie a logodiagnostika

„I z kamení, které nám někdo nahrnul do cesty, můžeme postavit katedrálu.“

Vzdělání

 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Kompletní psychodynamický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Výcvik Kontrolovaná konzumace alkoholu prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • PhD. Studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Junior reasearcher OUSHI: Výzkum vlivu spirituality na zdraví (spolupráce s Akademií věd ČR)
 • Člen České asociace pro psychoterapii
 • Člen České daseinsanalytické společnosti

Mgr. Mária Haveriová

Detská psychoterapeutka Mária Haveriová, Mgr.dětská psychoterapeutka

léčebný pedagog

heveriova@adicare.cz

 • psychodiagnostika vývojových poruch
 • psychoterapie a léčebná pedagogika znevýhodněných dětí
 • výchovné poradenství, práce s rodinou

„Dítě je tím, kdo ukazuje cestu. Dítě si nese vůli vědět samo v sobě, není to prázdná nádoba, kterou naplňujeme naším věděním...“

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Zdravotnické univerzity Bratislava, postgraduální studium léčebné pedagogiky
 • Pedagogická fakulta UK Bratislava, studium léčebné pedagogiky
 • Individuální terapie hrou a psychoanalytické porozumění hry dítěte
 • Potenciál hry v léčbe emočních poruch dětí
 • Využití projektivní hry v psychodiagnostike separačně-individuačního vývoje dětí
 • Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi
 • Hypnóza - postupy navozování a možnosti léčby
 • Přehled psychosomatických syndromu a principy diagnostického rozhovoru
 • Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení I
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení II
 • Feuersteinova metoda rozvoje učení III

PhDr. Liana Bala, Ph.D.

terapeutka

bala@adicare.cz

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti
 • podpůrná a seberozvojová terapie
 • práce s traumatem
 • terapie úzkostí a depresí

"Věřím, že se každý může naučit prožít životní situace a s nimi spojené emoce tak, že z každé z nich vychází jako bohatší a silnější člověk."

Vzdělání

 • Doktorské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
 • Pražská psychoterapeutická fakulta, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Filosofická fakulta Univezity Karlovy, katedra kultulorogie
 • Daseinsanalytický sebezkušenostní výcvik
 • Kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch podle prof. Joachima Körkela
 • Motivační terapie, Motivation Interviewing
 • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Terapeut BKE (Bach Flower Remedy Practitioner – 3. stupeň)
 • Členka Asociace vysokoškolských poradců

Mgr. Barbora Šouláková

terapeutka Barbora Šoulákováterapeutka

soulakova@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • relaxační terapie a reflexní terapie
 • arteterapie

„Každá závislost okrádá člověka o svobodu a znemožnuje mu prožívat okamžiky v životě naplno. Považuji svobodu za hlavní dar, který člověk od života dostává....“

Vzdělání

 • Národní ústav duševního zdraví, členka výzkumného týmu pro sociální psychiatrii
 • Studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium arteterapie na Glasgow City College, Skotsko
 • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Výcvik v Touch for Health (relaxační a antistresové techniky)
 • Reflexní terapie, studio Yoon
 • V KBT výcviku u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT - Odyssea
 • Výcvik EFT - Techniky emoční svobody
 • Ingenious Academy, ACHC

Bc. Ing. Pavel Žáček

Terapeut Pavel Žáček, Bc, Ingterapeut

zacek@adicare.cz

 • Terapie úzkostných a panických poruch
 • Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • Kontrolovaná konzumace

„Těší mě doprovázet každého, kdo se rozhodl v sobě objevovat nové životní cesty“

Vzdělání

 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického
 • Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS, psychodynamický sebezkušenostní výcvik
 • Kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch podle prof. Joachima Körkela
 • Kontrolované konzumace alkoholu
 • Terapie zaměřená na úzkostné poruchy
 •  Relaxační techniky a zvládání stresu
 • Katatymně-imaginativní psychoterapie a výklad snů
 • Základy logoterapie a logodiagnostiky

 

Mgr. Růžena Krtková-Rudnická

terapeutka, koučka

rudnicka@adicare.cz

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie kontrolované konzumace
 • podpůrná terapie a koučink
 • motivační psychologie

Vy sami nosíte všechna řešení v sobě. Ráda vám je pomohu hledat

 

Vzdělání

 • Studium jednooborové psychologie na Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Studium mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzita
 • Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS, frekventantka dasainanalytického sebezkušenostního výcviku
 • Profesionální koučka s akreditací Ministerstva školství,Mezinárodní licence ICF
 • Výzkumnice Univerzity Palackého, kvantitativní výzkum ADHD (Oxfordská metodika dipex)
 • Terapeutka a koučka v dětském domově Klánovice, adolescentní psychoterapeutické skupiny
 • Kognitivně-behaviorální léčba závislostí
 • Terapie Kontrolované konzumace alkoholu

Mgr. Katarina Roik

terapeutka

roik@adicare.cz

 • Занимаюсь психологическим консультированием в направлении когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Работаю со страхами, тревожными расстройствами, паническими атаками, неврозами и депрессиями.

Работа с клиентом для меня не просто процесс поддержки, это обучение человека эффективной самопомощи, способности понять и принять себя, открывать в себе новые ресурсы и замечать те, которые раньше не видел

Vzdělání

 • Программа магистратуры по направлению «Психология» в Южном федеральном университете, город Ростов-на-Дону
 • Базовый курс по когнитивно-поведенческой терапии с Артуром Фриманом
 • Курс «Современная интегративная когнитивно-поведенческая терапия депрессий»
 • Супервизия у президента Канадской ассоциации когнитивной и поведенческой терапии профессора клинической психологии Кейта Добсона
 • Семина по Роджерсовской терапии
 • Серия семинаров и практических занятий по КПТ
 • Член ассоциации КПТ в Санкт-Петербурге
 • Член чешской ассоциации КПТ

Mgr. et Bc. Renata Vohradská

terapeutka

vohradska@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • terapie mládeže a dospívajících

"Věřím, že největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme."

Vzdělání

 • Studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Kognitivně behaviorální psychoterapeutické výcvik u prof. Jána Praška a MUDr. Možného, Mezinárodní institut KBT Odyssea.
 • Pedagogicko-psychologické poradenství, Národní ústav pro vzdělávání Praha.
 • Komunikační procesy a public relations v praxi, Český institut reklamní a marketingové komunikace.
 • Studium německého jazyka a literatury/ruského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
 • Studium pedagogické psychologie, Katholische Universität Eichstätt.
 • Studium psychologie a lingvistiky, Moskevská pedagogická státní univerzita (МПГУ).

Martin Vojvoda

terapeut Martin Vojvodaterapeut

vojvoda@adicare.cz

 • hagioterapie závislostních poruch
 • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
 • integrativní rodinná a párová terapie

„Jsem urputným spolubojovníkem každého, kdo se rozhodne bojovat za svobodu svého těla i duše...“

 

Vzdělání

 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Pražská psychoterapeutická fakulta PPF
 • Tříleté studium daseinanalytické psychoterapie při PVŠPS
 • Kompletní pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR
 • Hagioterapeutický seminář A,B,C s praxí v psychiaitrické nemocnici Bohnice
 • člen hagioterapeutické společnosti
 • Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
 • Tříletý výcvik v integrativní rodinné terapii

Mgr. Iva Šulcová

terapeutka, adiktoložka

sulcova@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dialektická behaviorální terapie
 • Gestalt psychoterapie

"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát".

Vzdělání

 • Terapeutická komunita Kaleidoskop, individuální a skupinová psychoterapeutka
 • Studium adiktologie na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
 • Gestalt psychoterapeutický výcvik, Institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, Praha
 • Výcvik: Úzkost a úzkostné poruchy. TVS Fokus Praha
 • Zvládání emocí, Paramita.
 • Práce s dětmi matek uživatelek., Prev - Centrum 

Mgr. Martin Koller

terapeut a klinický psycholog

koller@adicare.cz

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • psychodynamická psychoterapie
 • diagnostika závislostních poruch

„Úspěch terapie je závislý na zdánlivě jednoduché věci – jestli je její cíl opravdovým cílem pacienta a ne pouze terapeuta...“

Vzdělání

 • Studium klinické psychologie, Göthe Universität, Institut für Psychologie, Frankfurt
 • Výcvik v psychodynamické terapii, Dresdner Institut für psychodynamische Psychotherapie
 • KBT výcvik Kontrolliertes Trinken u prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • Výcvik „Komplette Suchtdiagnostik“ - diagnostika závistlostních poruch, Quest Academie, Mnichov
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty, Quest Academie, Heidelberg

Mgr. Aneta Dorazilová

terapeutka

dorazilova@adicare.cz

 • terapeutka
 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • gestalt psychoterapie

„Posláním terapeuta není moralizovat a učit klienta tomu, co by dělat měl a neměl. Terapie by měla posilovat schopnost klienta čelit výzvám, které přináší realita...“

Vzdělání

 • Národní ústav duševního zdraví, terapeutka (skupinové a individuální terapie)
 • Studium jednooborové psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Doktorské studium klinické psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii, Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog

Mgr. Filip Alexander

terapeut

alexander@adicare.cz

 • krizový intervent
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu, THC a drogách
 • Reconnective Healing

„Mým cílem je posílit člověka v jeho obtížné životní situaci tak, aby se na pomoci terapeuta nestal závislým a opět prožívat plnohodnotný život.“

Vzdělání

 • Jihočeská univerzita Fakulta zdravotně sociální
 • KBT výcvik Kontrolovaná konzumace a nondirektivní přístupy k léčbě závislostí,  Quest Academie, Heidelberg
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty
 • Certifikovaný terapeut Reconnective Healing,  výcvik v Reconnection, u MUDr. Erika Pearla
 • V KBT výcviku u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT - Odyssea
 • Výcvik v kompletní krizové intervenci, Remedium Praha

Martin Šesták

IT podpora a komunikace

 • Android Java Developer

„Člověk dostává lekce celý život a je jen na něm, jak se k nim postaví...“

Vzdělání

 • Střední škola automobilní a informatiky
 • CISCO certifikace CCNA5
 • Výcvik v 3DS MAX Design a VRay