O nás

Hans-Dieter Funke, MBA

ředitel Adicare

ředitel centra ADICARE
firemní a osobní kouč

funke@adicare.cz

„Každý, kdo se rozhodl pracovat sám na sobě a bojovat sám se sebou, si zaslouží můj obdiv a hlubokou úctu...“

Více o mě...

Bc. Alžběta Vlková

Asistentka centra

asistentka
péče o klienty

sestry@adicare.cz

„Mám radost z každého nového telefonátu, protože vím, že je to pro někoho první krok k nové budoucnosti...“

Mgr. Kristýna Jeřábková

krizová intervence
telefonické psychologické poradenství
péče o klienty

sestry@adicare.cz

„Ke každému našemu klientovi cítím hluboký respekt, protože vím, že svěřit se se svým problémem vyžaduje značnou dávku osobní odvahy...“

MUDr. Jaroslav Krauskopf

krauskopf@adicare.cz

 • vyšetření somatického zdravotního stavu závislých klientů
 • celostní medicína "evidence base medicine"

Tlačítko více informací

MUDr. Pavla Pokorná

pokorna@adicare.cz

 • psychiatrická konzultace
 • farmakoterapie

Tlačítko více informací

Mgr. et Bc. Marie Funke

Marie Funke

terapeutka

funke@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • diagnostika závislostních poruch
 • motivační terapie Motivation Interviewing

„Závislost nepovažuji za slabost, častěji je to způsob, jak se silní jedinci vyrovnávají s těžkostmi života tak, aby nezatěžovali druhé...“

Vzdělání

 • Studium jedooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium jednooborové filosofie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy
 • Studium psychologie a sociální práce na Katholische Universität Eichstätt
 • KBT výcvik Kontrolliertes Trinken u prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • Výcvik „Komplette Suchtdiagnostik“ - diagnostika závistlostních poruch, Quest Academie, Mnichov
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty
 • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • V KBT výcviku u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT - Odyssea
 • členka České společnosti KBT

Mgr. et Bc. Jan Šimek

terapeut

simek@adicare.cz

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • hypnoterapie závislostních a úzkostných poruch
 • strategická a systemická psychoterapie
 • krizová intervence

„Nejsme tím, co se nám přihodilo, ale tím, čím se rozhodneme se stát...“

Vzdělání

 • Studium jednooborové psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Studium politologie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Strategická a systemická kooperační a komunikační hypnoterapie, Hermes Solution Training
 • Hypnoterapie podle M.E. Ericksona
 • Výcvik v kompletní krizové intervenci – ŠAP Olomouc
 • Akreditovaný program – Psycholog ve zdravotnictví, Masarykova Univerzita Brno
 • Práce se sny, Koherenční terapie
 • Člen České asociace pro psychoterapii - ČAP

MSc. Daniela Philippou

Clinical psychologist – therapist, for English speakers

philippou@adicare.cz

 • Cognitive behavioral therapy for depression and anxiety
 • Cognitive behavioral therapy for alcohol and drug addiction
 • Motivational interviewing – therapeutic approach with the aim of strengthening self-motivation
 • Relaxation therapy for anxiety and stress

„I have great admiration for individuals who come to therapy; it takes a lot of courage to choose to face your greatest fears and seek the path of heeling.“

Education

 • Studies in MSc. Clinical Psychology at the University of Nicosia
 • Studies in BA in Psychology at Empire State College, State University of New York, Prague
 • Clinical Psychology in Limassol Psychiatric Clinic - dealing with adult psychopathology
 • Clinical Psychology in a Therapeutic Community working with drug addiction, providing individual psychotherapy sessions and group psycho-educational sessions
 • Centre of Research and Consultation Services in Nicosia - providing individual and child psychotherapy sessions
 • CBT psychotherapeutic training for controlled drinking by the model of Prof. Joachim Koerkel, Quest Academy
 • LifeSkills Stress Management Workshop, University of Nicosia

Bc. Barbora Šouláková

Terapeutka

terapeutka

soulakova@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • relaxační terapie a reflexní terapie
 • arteterapie

„Každá závislost okrádá člověka o svobodu a znemožnuje mu prožívat okamžiky v životě naplno. Považuji svobodu za hlavní dar, který člověk od života dostává....“

Vzdělání

 • Národní ústav duševního zdraví, členka výzkumného týmu pro sociální psychiatrii
 • Studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium arteterapie na Glasgow City College, Skotsko
 • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Výcvik v Touch for Health (relaxační a antistresové techniky)
 • Reflexní terapie, studio Yoon
 • V KBT výcviku u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT - Odyssea
 • Výcvik EFT - Techniky emoční svobody
 • Ingenious Academy, ACHC

Mgr. et Bc. Renata Vohradská

terapeutka

vohradska@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • terapie mládeže a dospívajících

"Věřím, že největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme."

Vzdělání

 • Studium jednooborové psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Kognitivně behaviorální psychoterapeutické výcvik u prof. Jána Praška a MUDr. Možného, Mezinárodní institut KBT Odyssea.
 • Pedagogicko-psychologické poradenství, Národní ústav pro vzdělávání Praha.
 • Komunikační procesy a public relations v praxi, Český institut reklamní a marketingové komunikace.
 • Studium německého jazyka a literatury/ruského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
 • Studium pedagogické psychologie, Katholische Universität Eichstätt.
 • Studium psychologie a lingvistiky, Moskevská pedagogická státní univerzita (МПГУ).

Mgr. Iva Šulcová

terapeutka, adiktoložka

sulcova@adicare.cz

 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dialektická behaviorální terapie
 • Gestalt psychoterapie

"Každý člověk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je a většina tím, kým se může stát".

Vzdělání

 • Terapeutická komunita Kaleidoskop, individuální a skupinová psychoterapeutka
 • Studium adiktologie na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
 • Gestalt psychoterapeutický výcvik, Institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii, Praha
 • Výcvik: Úzkost a úzkostné poruchy. TVS Fokus Praha
 • Zvládání emocí, Paramita.
 • Práce s dětmi matek uživatelek., Prev - Centrum 

Mgr. Martin Koller

Martin Kollerterapeut a klinický psycholog

koller@adicare.cz

 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • psychodynamická psychoterapie
 • diagnostika závislostních poruch

„Úspěch terapie je závislý na zdánlivě jednoduché věci – jestli je její cíl opravdovým cílem pacienta a ne pouze terapeuta...“

Vzdělání

 • Studium klinické psychologie, Göthe Universität, Institut für Psychologie, Frankfurt
 • Výcvik v psychodynamické terapii, Dresdner Institut für psychodynamische Psychotherapie
 • KBT výcvik Kontrolliertes Trinken u prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • Výcvik „Komplette Suchtdiagnostik“ - diagnostika závistlostních poruch, Quest Academie, Mnichov
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty, Quest Academie, Heidelberg

Mgr. Aneta Dorazilová

Terapeutka

terapeutka

dorazilova@adicare.cz

 • terapeutka
 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • gestalt psychoterapie

„Posláním terapeuta není moralizovat a učit klienta tomu, co by dělat měl a neměl. Terapie by měla posilovat schopnost klienta čelit výzvám, které přináší realita...“

Vzdělání

 • Národní ústav duševního zdraví, terapeutka (skupinové a individuální terapie)
 • Studium jednooborové psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Doktorské studium klinické psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii, Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog

Mgr. Filip Alexander

terapeut

alexander@adicare.cz

 • krizový intervent
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu, THC a drogách
 • Reconnective Healing

„Mým cílem je posílit člověka v jeho obtížné životní situaci tak, aby se na pomoci terapeuta nestal závislým a opět prožívat plnohodnotný život.“

Vzdělání

 • Jihočeská univerzita Fakulta zdravotně sociální
 • KBT výcvik Kontrolovaná konzumace a nondirektivní přístupy k léčbě závislostí,  Quest Academie, Heidelberg
 • Výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty
 • Certifikovaný terapeut Reconnective Healing,  výcvik v Reconnection, u MUDr. Erika Pearla
 • V KBT výcviku u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT - Odyssea
 • Výcvik v kompletní krizové intervenci, Remedium Praha

Martin Šesták

IT podpora a komunikace

 • Android Java Developer

„Člověk dostává lekce celý život a je jen na něm, jak se k nim postaví...“

Vzdělání

 • Střední škola automobilní a informatiky
 • CISCO certifikace CCNA5
 • Výcvik v 3DS MAX Design a VRay

Sdílejte článek...