O nás

Hans Dieter Funke

Hans-Dieter Funke, MBA

Ředitel centra Adicare
 • firemní a osobní kouč

„Každý, kdo se rozhodl pracovat sám na sobě a bojovat sám se sebou, si zaslouží můj obdiv a hlubokou úctu…“

Více o mě…

PhDr. Vladimíra Fořtová

 • klinická psycholožka
 • odborná garantka a supervizorka centra

Olivie Alexanderová

 • péče o klienty
 • telefonické poradenství

MUDr. Jaroslav Krauskopf

 • vyšetření somatického zdravotního stavu závislých klientů
 • celostní medicína “evidence base medicine”

MUDr. Pavla Pokorná

 • psychiatrická konzultace
 • farmakoterapie

Mgr. et Bc. Marie Funke

Vedoucí terapeutka
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • diagnostika závislostních a afektivních poruch
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • motivační terapie Motivation Interviewing

Více o mně

Reichova

Mgr. Anna Reichová

Terapeutka, lektorka mindfulness
 • systemická psychoterapie a koučování
 • kognitivně-behaviorální léčba závislosti na alkoholu
 • terapie přijetí a vykročení (ACT – Acceptance and Commitment Therapy)
 • counselling and psychotherapy for English speakers

Více o mně

Mgr. Anrea Dally

PhDr. Andrea Dally

Terapeutka
 • Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • Terapie úzkostí a poruch nálad
 • Motivační terapie
 • Krizová intervence

Více o mě

ThDr Jaroslaw Furtan

Mgr. Jaroslaw Furtan, PhD.

Terapeut
 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • existenciálně-analytická individuální a párová psychoterapie dospělých
 • terapie traumatu, úzkostných, afektivních a osobnostních poruch
 • psychoterapeut i pro rusky hovořící klientelu

Více o mě

Mgr Michal Mužík

Mgr. Michal Mužík

Terapeut
 • Kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • Terapie Kontrolované konzumace
 • Gestalt psychoterapie úzkostí a depresí
 • Krizová intervence

Více o mě

Bc. Šimek

Mgr. et Bc. Jan Šimek

Terapeut
 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • hypnoterapie úzkostných, afektivních a spánkových poruch
 • strategická a systemická psychoterapie
 • krizová intervence

Více o mně

terapeutka Mgr.Gabriela Urbášková

Mgr Gabriela Urbášková

Terapeutka, lektorka mindfulness
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • logoterapeutická psychoterapie úzkostných a afektivních poruch
 • kognitivní terapie založená na Mindfulness
 • Counselling and psychotherapy for English speakers

Více o mně

Mgr. Rita Kramerová

Mgr. Rita Kramerová

Terapeutka
 • kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch
 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • zpracování traumat, terapie depresí a úzkostí 
 • daseinsanalytická psychoterapie

Více o mně

Philippou - terapeutka

MSc. Daniela Philippou

Clinical psychologist, therapist
 • Cognitive behavioral therapy for depression and anxiety
 • Cognitive behavioral therapy for alcohol and drug addiction
 • Motivational interviewing
 • Relaxation therapy for anxiety and stress

More about me

Arnošt Krtek

Mgr. et Bc. Arnošt Krtek

Terapeut
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
 • psychosomatika
 • hagioterapie závislostních poruch

Více o mně

Terapeut Zdeněk Maier

Mgr. Ing. Zdeněk Meier

Terapeut
 • daseinsanalytická a psychodynamická psychoterapie
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • krizová intervence
 • logoterapie a logodiagnostika

Více o mně

Detská psychoterapeutka Mária Haveriová, Mgr.

Mgr. Mária Haveriová

Dětská psychoterapeutka
 • psychodiagnostika vývojových poruch
 • psychoterapie a léčebná pedagogika znevýhodněných dětí
 • výchovné poradenství, práce s rodinou
 • psychoterapie dětí předškolního věku

Více o mně

Liana Bala, terapeutka

PhDr. Liana Bala, Ph.D.

Terapeutka
 • kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch
 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • podpůrná a seberozvojová terapie
 • práce s traumatem, terapie úzkostí a depresí

Více o mně

terapeutka Barbora Šouláková

Mgr. Barbora Šouláková

Terapeutka, lektorka mindfulness EFT
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie depresí a úzkostných poruch
 • relaxační terapie a reflexní terapie
 • mindfulness s prvky EFT

Více o mně

Terapeut Pavel Žáček, Bc, Ing

Bc. Ing. Pavel Žáček

Terapeut
 • terapie úzkostných a panických poruch
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dechové, svalové a relaxační techniky
 • krizová intervence, zvládání stresu, práce s traumatem

Více o mně

Růžena Krtková Rudnická

Mgr. Růžena Krtková-Rudnická

Terapeutka, koučka
 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • terapie kontrolované konzumace
 • podpůrná terapie a koučink
 • motivační psychologie

Více o mně

Mgr. Katarina Roik

Terapeutka
 • когнитивно-поведенческaя терапия (КПТ)
 • pаботаю со страхами, тревожными расстройствами
 • паническими атаками
 • неврозами и депрессиями
 • Член ассоциации КПТ в Санкт-Петербурге
 • Член чешской ассоциации КПТ

Больше обо мне

Renata Vohradská

Mgr. et Bc. Renata Vohradská

Terapeutka
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • kognitivně behaviorální terapie úzkostí a depresí
 • podpůrná a seberozvojová terapie
 • terapie mládeže a dospívajících

Více o mně

Martin Koller

Mgr. Martin Koller

Terapeut a klinický psycholog
 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • psychodynamická psychoterapie
 • krizová intervence
 • diagnostika závislostních poruch
 • výcvik Motivation Interwieving – psychologická motivace ke změně pro závislé klienty, Quest Academie, Heidelberg

Více o mně

Filip Grůša

Mgr. Filip Grůša

Terapeut
 • kognitivně-behaviorální terapie
 • dialekticko-behaviorální terapie
 • terapie úzkostných, afektivních a závislostních poruch
 • terapie poruch osobnosti

Více o mně

Filip Alexander

Mgr. Filip Alexander

Terapeut
 • kognitivně-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu, THC a drogách
 • kognitivně-behaviorální terapie úzkostných a afektivních poruch
 • krizová intervence, práce s traumatem

Více o mně

Terapeutka Markéta Součková

Mgr. Markéta Součková

Terapeutka
 • kognitivně-behaviorální terapie závislosti na alkoholu
 • dialekticko-behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • psychodynamická psychoterapie úzkostí a depresí
 • terapie poruch osobnosti

Více o mě

Jakub Vopelák

Mgr. Jakub Vopelák

Terapeut
 • kognitivně behaviorální terapie závislostí
 • daseinsanalytická psychoterapie úzkostí
 • kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy
 • léčba nelátkových závislostí