Andrea Dally

  • Jednooborová psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  • Frekventant psychoterapeutického výcviku v dynamicky orientované terapii se zaměřením na psychotrauma, Rafael Institut

Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu, Kontrolovaná konzumace alkoholu

    • Kurz krizové intervence: Systemický přístup při práci s krizí, Gaudia
    • Národní ústav duševního zdraví, výzkumný pracovník
    • Mindpax, poradenství u afektivních poruch