Arnošt Krtek

Vzdělání

 • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Studium mezinárodních vztahů na Metropolitní Universitě Praha
 • Kompletní daseinanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
 • Psychoterapeutický výcvik SUR
 • Výcvik v hagioterapii
 • Výcvik v psychosomatice
 • Výcvik Kontrolovaná konzumace alkoholu u prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
 • PhD. Studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
 • Junior reasearcher OUSHI: Výzkum vlivu spirituality na zdraví (spolupráce s Akademií věd ČR)
 • Člen České asociace pro psychoterapii
 • Lektor sebezkušenostního programu pro studenty psychologie a sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Lektor předmětu Psychoterapie a poradenství oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci na Teologické fakultě Univerzity Palackého.