Filip Grůša

Vzdělání

  • Jednooborová psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
  • Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Management a rozvoj zdravotnických zařízení
  • KBT výcvik Kontrolliertes Trinken u profesora Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
  • Výcvik v autogenním tréninku
  • Kognitivně-behaviorální terapie poruch osobnosti
  • Terapie zaměřená na schémata
  • Psychoterapie traumatu, posttraumatické stresové poruchy a krize
  • Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
  • KBT u prof. Jána Praška, Mezinárodní institut KBT – Odyssea