Jaroslaw Furtan

  • jednooborové studium psychologie, Katolická univerzita v Lublinu.
  • psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii (Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu – Praha),
  • psychoterapeutický výcvik v psychoterapii traumatu (podle metody prof. Luise Reddemannové),
  • zkouška z českého jazyka (Univerzita Hradec Králové),
  • doktorské studium teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi
  • kurz psychoterapie pro dospělé děti alkoholiků (Státní agentura řešení alkoholních problémů – PARPA Varšava),
  • studium ekonomie, Katolická univerzita v Lublinu,
  • člen Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA Praha)