Klára Ježková

Vzdělání:

  • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální práce
  • Logoterapie a existenciální analýza, kompletní psychoterapeutický výcvik, Společnost pro Logoterapii a existenciální analýzu
  • Výcvik v krizové intervenci, Linka bezpečí
  • Výcvik v non-direktivní terapii závislostních poruch, AdiCare Educo
  • Výcvik v Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie