Michal Mužík

  • Studium jednooborové psychologie na  Masarykově universitě, Brno
  • Doktorské studium psychologie na FF MU
  • Gestalt psychoterapeutický výcvik, Institut Dialog
  • Kompetní kurz krizové intervence, Déčko Liberec
  • Kognitivně – behaviorální terapie závislostí, AdiCare Praha
  • Kontrolovaná konzumace alkoholu podle prof. Joachima Koerkela