Pavel Žáček

Vzdělání

  • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
  • Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického
  • Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS, psychodynamický sebezkušenostní výcvik
  • Kognitivně-behaviorální terapie závislostních poruch podle prof. Joachima Körkela
  • Kontrolované konzumace alkoholu
  • Terapie zaměřená na úzkostné poruchy
  •  Relaxační techniky a zvládání stresu
  • Katatymně-imaginativní psychoterapie a výklad snů
  • Základy logoterapie a logodiagnostiky