Rita Kramerová

O mě:

 • Studium sociální a aplikované psychoterapie, Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 • Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro zdravotnictví
 • Kurz krizové intervence Déčko Liberec
 • Certifikovaný Poradce pro pozůstalé

Kurzy a výcviky:

 • et. Mgr. Pavel Rataj: Jak efektivněji pracovat s partnerskou krizí.
 • Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (Školící a výcvikový kurz testovací metody TSCYC)
 • Mgr. Prokop Remeš: Hagioterapeutické semináře
 • Mgr. Prokop Remeš: Vina a jak s ní pracovat
 • Psychosomatická klinika: „Focusing“
 • KTF UK: „Prevence sexuálního zneužívání dětí. Úvod do problematiky s ohledem na církevní společenství.“
 • EJF Akademie, Německo: „Vývoj a implementace ochranných konceptů u sexuálního a tělesného násilí v zařízení pro pomoc dětem a mladistvým“
 • Boromeum, Mgr. Hana Vojtová: „Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby.“
 • Diakonie ČCE-SKP: „Násilí v křesťanských rodinách – stále neviditelné zlo“.
 • Cesta domů: „Komplikovaný zármutek – základní diagnostická kritéria.“
 • Daseinsanalytický výklad snů
 • Imaginace v Daseinsanalýze