Růžena Krtková – Rudnická

Vzdělání

  • Studium jednooborové psychologie na Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  • Studium mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzita
  • Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS, frekventantka dasainanalytického sebezkušenostního výcviku
  • Profesionální koučka s akreditací Ministerstva školství,Mezinárodní licence ICF
  • Výzkumnice Univerzity Palackého, kvantitativní výzkum ADHD (Oxfordská metodika dipex)
  • Terapeutka a koučka v dětském domově Klánovice, adolescentní psychoterapeutické skupiny
  • Kognitivně-behaviorální léčba závislostí
  • Terapie Kontrolované konzumace alkoholu