Zdeněk Meier

Vzdělání

  • Studium sociální práce s aplikovanou psychoterapií na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
  • Kompletní psychodynamický psychoterapeutický výcvik, Pražská psychoterapeutická fakulta při PVŠPS
  • Výcvik Kontrolovaná konzumace alkoholu prof. Joachima Körkela, Quest Academie, Heidelberg
  • PhD. Studium Sociálního zdraví na CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
  • Junior reasearcher OUSHI: Výzkum vlivu spirituality na zdraví (spolupráce s Akademií věd ČR)
  • Člen České asociace pro psychoterapii
  • Člen České daseinsanalytické společnosti