Zuzana Vlčínská

Vzdělání

  • Kompletní vzdělání v integrativní psychoterapii, INSTEP
  • Kognitivně behaviorální terapie závislostních poruch, AdiCare Educo
  • Kognitivně behaviorální terapie poruch příjmu potravy, AdiCare Educo
  • Psychoterapie hlasem a zpěvem, poruchy hlasu, Body Voice
  • Postgraduální výcvik v Gestalt psychoterapii, IGT Praha
  • Tělo jako nástroj – základy pohybové průpravy Body Mind Centering (BMC)
  • BodyVoice – výukový program pro facitilaci psychických a fyzických procesů hlasem
  • Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Hudební věda
  • Dva semestry Feldenkreisovy metody u Petry Osvaldové na DAMU